Szybki kontakt

Program ERP dla firmy, ale jaki?

Większość dostępnych na rynku systemów ERP to programy o zbliżonej funkcjonalności. Możliwość obsługi sprzedaży, magazynu czy księgowości, to dziś standard w każdym systemie tej klasy. Powstaje więc pytanie, w czym szukać różnic w oferowanych programach ERP?

Po pierwsze, sprostać wymaganiom firmy

Ważną rolę w podniesieniu konkurencyjności i wydajności przedsiębiorstwa odgrywają systemy ERP o otwartej architekturze z dostępnymi narzędziami deweloperskimi. Dają one największe możliwości dopasowania rozwiązań do skali i potrzeb firmy, nie tylko na etapie wdrożenia systemu ERP, ale także całego okresu ich wykorzystania.

Z systemów tych najchętniej korzystają przedsiębiorstwa, które w celu utrzymania swojej konkurencyjności, stale poszukują lepszych, skuteczniejszych metod działania. Umiejętność przystosowania się do zmieniającego się rynku decyduje bowiem o sukcesie firmy. To z kolei wymaga od systemu możliwości ciągłej adaptacji do nowych potrzeb firmy i zmian w jej funkcjonowaniu.

Nie każdy program ERP jest w stanie sprostać takim wymaganiom. Rozszerzenie profilu działalności spółki czy chociażby wprowadzenia zmian procedur zarządzania w obrębie niektórych jej obszarów może spowodować, że system nie sprosta takim wyzwaniom. Tym bardziej, jeśli rozwiązania będą nietypowe. W takich przypadkach niezawodne stają się systemy ERP, które pozwalają projektować i włączać do programu ERP indywidualne funkcjonalności tworzone „pod klucz”.

Trendy rynku

Z roku na rok zauważalny jest stały wzrost zapotrzebowania firm na dodatkowe rozwiązania projektowane do systemów ERP.

„Od kilku lat obserwujemy pewną nasilającą się tendencję związaną z wdrażaniem systemu ERP. Jakkolwiek jeszcze 5-6 lat temu przedsiębiorstwom z sektora średnich firm wystarczała podstawowa funkcjonalność dostępna w ERP-e, tak dziś prawie każde wdrożenie związane jest z zaprojektowaniem dodatkowych rozwiązań. Wynika to z potrzeby budowania przewagi rynkowej opartej na innowacyjnych metodach zarządzania, wymagających często zaprojektowania w systemie unikatowych rozwiązań funkcjonalnych”. – mówi Tomasz Fidos – Prezes Humansoft Sp. z o. o.

Zdaniem resellera program ERP powinien być…

Potrzebę dopasowywania systemu poprzez włączanie do programu ERP rozwiązań indywidualnych doskonale rozumieją partnerzy handlowi Humansoft, którzy projektują tego typu rozwiązania.

„Specyfika działalności wielu klientów wymaga rozwiązań ponadstandardowych, dopasowanych do konkretnych potrzeb danej firmy. W wielu przypadkach wiążą się one z wąską specjalizacją prowadzonej działalności.”– mówi Grzegorz Zarzyński z firmy Zakład Elektroniczny z Ostrowa Wlkp.

„Dziś klienci wymagają od systemu pełnej otwartości na ich potrzeby. Jest ona dla nich swoistym buforem gwarantującym możliwość obsłużenia potrzeb, które pojawią się w dalszym etapie ich rozwoju, bez konieczności wymiany oprogramowania – dodaje Piotr Jankowiak z firmy Zakład Usług Informatycznych w Ostrowcu Św. i kontynuuje: „W momencie podejmowania decyzji zakupowej firma nie jest w stanie w pełni zdiagnozować swoich potrzeb informatycznych. Dlatego przedsiębiorcy zwracają uwagę nie tylko na elastyczność konfiguracyjną oprogramowania, ale także na możliwość dołączania do programu dodatkowych rozwiązań funkcjonalnych.”

Jeden z nielicznych takich programów ERP

Przykładem systemu o otwartej architekturze jest program ERP HermesSQL. Pozwala odwzorować nie tylko standardowe procesy biznesowe zachodzące w przedsiębiorstwach, ale również te, które charakterystyczne są jedynie dla konkretnej organizacji.

Technologia MS SQL SERVER oraz wbudowane w system narzędzia programistyczne dają w tym zakresie nieograniczone możliwości. Co istotne, przy ich pomocy nie tylko producent oprogramowania, ale także partner handlowy czy informatyk w firmie klienta mogą dopisywać do systemu dodatkowe rozwiązania i integrować je z podstawową funkcjonalnością programu ERP.

Narzędzia te umożliwiają m.in. projektowanie rozszerzeń funkcjonalnych, tzw. wtyczek do systemu oraz dedykowanych modułów branżowych, od podstaw tworzonych według wymagań klienta.

Personalizacji podlegają również widoki tabel, wyrażenia filtrujące dane, a także wszelkie dostępne w programie wydruki dokumentów, raportów i zestawień. Tak wysoka skalowalność programu ERP umożliwia przystosowanie go do najbardziej nietypowych i złożonych potrzeb firmy.

Klient dyktuje

Większość firm informatycznych współpracujących z Humansoft wyspecjalizowała się w zakresie projektowania rozwiązań funkcjonalnych tworzonych „na miarę”. Dzięki temu mogą samodzielnie dopasowywać oprogramowanie do potrzeb swoich klientów.

Zakład Elektroniczny z Ostrowa Wielk. jest autorem wielu rozwiązań funkcjonalnych dopisanych do systemu humansoft HermesSQL oraz aplikacji z nim współpracujących.

Jedną z nich jest program ERP do zarządzania stacją paliw, który powstał na zamówienie firmy pracującej na systemie Humansoft. Powiązanie funkcjonalności obu systemów pozwoliła klientowi kontynuować pracę na programie humansoft HermesSQL, w którym prowadzi gospodarkę magazynową, sprzedaż z rozrachunkami oraz księgowością i jednocześnie obsługiwać specyficzną sprzedaży paliw z dystrybutorów przy pomocy aplikacji Stacja Paliw.

Z kolei Piotr Jankowiak z Zakładu Usług Informatycznych z Ostrowca Św. podaje przykład klienta, dla którego zaprojektował moduł Atest DKJ.

„Firma zajmująca się produkcją materiałów ogniotrwałych potrzebowała ewidencjonować w programie wyniki badań wykonane przez dział kontroli jakości oraz powiązania ich z dokumentami wydań dla klientów, a następnie drukowania odpowiednich atestów z bazy badań. To nietypowe wymaganie klienta wymagało zaprojektowania dodatkowego modułu. Otwartość programu ERP pozwoliła stworzyć rozwiązanie dokładnie realizujące potrzeby naszego klienta. Moduł Atest DKJ jest integralną częścią oprogramowania Humansoft.”mówi Piotr Jankowiak

Także firma ARTO – SOFT z Poznania posiada na koncie kilka rozwiązań dopisanych do programu HermesSQL. Jest twórcą specjalistycznej aplikacji przygotowanej dla sieci sklepów detalicznych pracujących na systemie w trybie on-line. W tym przypadku możliwość zaprojektowania dodatkowej aplikacji pozwoliła rozwiązać problem zrywania połączenia z internetem, który uniemożliwiał bieżącą pracę w sklepach.

„W momencie zerwania połączenia z centralą, sklepy, które pracują na systemie przy pomocy zdalnych pulpitów, nie były w stanie wystawiać paragonów, a więc prowadzić jakiejkolwiek sprzedaży – tłumaczy Wiesław Szahun – właściciel firmy ARTO-SOFT i dodaje: Aplikacja, którą napisaliśmy, posiada własną lokalną bazę. Dzięki temu gromadzi niezbędne informacje pozwalające generować w sposób ciągły paragony do systemu Humansoft-u, a w przypadku braku połączenia z centralą kontynuować wystawianie dokumentów. Z chwilą przywrócenia połączenia z internetem następuje automatyczne przesłanie paragonów do głównego systemu. Takie rozwiązanie pozwoliło definitywnie rozwiązać problem klienta”.

Rozsądny wybór

Choć rynek obfituje w systemy ERP, to tak naprawdę programów ERP o dużej skalowalności i otwartości jest niewiele. Zwłaszcza takich, które pozwalałyby rozszerzać funkcjonalność niezależnie od planów producenta.

Wybierając oprogramowanie biznesowe, warto zwrócić szczególną uwagę na to, by system nie usztywniał sposobu działania firmy, mocno zaś wspierał ją w dalszym nieskrępowanym rozwoju.