Szybki kontakt

PRODUKCJA / KOMPLETACJA

Moduł dedykowany jest przedsiębiorstwom specjalizującym się w kompletacji wyrobów. Przy jego pomocy firma z łatwością może odwzorować w systemie proces kompletacji polegającej na składaniu z półproduktów jednego finalnego produktu, wyprodukować towary pod konkretne zamówienia oraz realizować zlecenia produkcyjne oparte o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne.  Dostępne w programie analizy i raporty umożliwiają pełną kontrolę nad aktualnie prowadzonymi zleceniami produkcyjnymi a także planowanie dalszej produkcji.

Możliwości, jakie daje moduł „Produkcja/Kompletacja”

Elastyczne definiowanie wyrobu – składnikiem wyrobu może być surowiec wraz z listą zamienników oraz usługa

Możliwość przypisania wyrobom kilku technologii/receptur

Możliwość określenia indywidualnych parametrów poszczególnym pozycjom zlecenia produkcyjnego, takich jak: receptura, ilość, termin wykonania, data rozpoczęcia, data zakończenia zlecenia

Automatyzacja wszystkich operacji związanych z rozchodem surowców na produkcję oraz z przychodem na magazyn wyrobów gotowych

Automatyczne tworzenie i drukowanie zapotrzebowania na surowce

Pełna realizacja zlecenia produkcyjnego, pojedynczej pozycji lub dowolnej ilości wybranych pozycji

Możliwość wykonania demontażu wyrobu i zwrotu surowców na magazyn

Ewidencja opadów powstałych w trakcie produkcji

Wycena wyrobu obliczana w cenie ewidencyjnej oraz wg ceny zakupu składników

Różnorodne raporty i zestawienia umożliwiające kontrolę nad prowadzonymi zleceniami produkcyjnymi, a także planowanie produkcji

Wypróbuj bezpłatnie

Program dla mikrofirm

X

Program dla małych firm

X

GDZIE KUPIĆ PROGRAM

Nasze programy dostępne są w sieci regionalnych partnerów handlowych, która liczy blisko 100 autoryzowane firmy informatyczne, zlokalizowane na terenie całego kraju. Dzięki temu zakupisz system również w Twoim regionie!

Nasi partnerzy handlowi po ukończeniu specjalistycznych szkoleń świadczą także profesjonalną pomoc w wyborze odpowiednich modułów oraz usługi wdrożeniowe i serwisowe.