Szybki kontakt

Pracownicze Plany Kapitałowe w Twojej firmie

Od 1 stycznia 2019 roku zaczęła obowiązywać Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która zobowiązuje pracodawców do terminowego wdrożenia PPK w swojej firmie. Oznacza to, że każdy pracodawca będzie musiał podjąć odpowiednie działania, aby na czas wdrożyć PPK i wywiązać się z nałożonych obowiązków.

 

Co to jest PPK?
PPK to powszechny system długoterminowego oszczędzania dla pracowników, którego celem jest budowanie kapitału emerytalnego. PPK to inicjatywa realizowana i współfinansowana przez pracodawców oraz Skarb Państwa.

 

Etapy wdrożenia PPK
Proces wdrożenia PPK można podzielić na kilka etapy:
• Przygotowanie firmy do wdrożenia PPK – w ramach przygotowań warto zadbać, aby posiadane oprogramowanie kadrowo-płacowe posiadało odpowiednią funkcjonalność wspomagającą obsługę PPK
• Wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK
• Zawarcie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK
• Administrowanie PPK

 

Od kiedy PPK?

Wdrożenie PPK wymaga od Twojej firmy wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz podpisania z nią dwóch umów: o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK, która zawierana jest w imieniu i na rzecz Twoich pracowników. Termin wdrożenia PPK zależy od ilości zatrudnionych pracowników i przedstawia się następująco:

• 1 lipca 2019 firmy zatrudniające powyżej 250 osób
• 1 stycznia 2020 – przedsiębiorstwa od 50 do 249 osób
• 1 lipca 2020 – firmy od 20 do 49 osób
• 1 stycznia 2021 – pozostałe podmioty

 

Wpłaty na PPK
Na oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych złożą się trzy strony: Twoja firma, pracownicy i państwo.

• składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa – 250 złotych,
• PPK – dopłata roczna ze strony państwa – 240 złotych,
• PPK – składka podstawowa pracodawcy – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
• PPK – składka dodatkowa pracodawcy – do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
• PPK – składka podstawowa pracownika – 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
• PPK – składka dodatkowa pracownika – do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

PPK – czy będą obowiązkowe?
Oszczędzanie na emeryturę w ramach PPK będzie dobrowolne, ale pracownik, który nie będzie chciał dodatkowo oszczędzać na emeryturę, będzie musiał złożyć specjalną deklarację. Będzie ona ważna 4 lata. Po tym okresie będziesz zobowiązany poinformować pracownika o tym, że jeśli nie złoży ponownie deklaracji o rezygnacji z PPK, zostanie automatycznie dopisany do Pracowniczego Planu Kapitałowego. Osoba, która zrezygnuje z oszczędzania, a później zmieni zdanie będzie mogła w każdym momencie przystąpić do PPK.
Jako pracodawca, zobowiązany jesteś zgłosić pracowników do PPK. Twoja Firma będzie także odpowiedzialna za administrowanie całym programem. W zależności od wieku, pracownicy będą zgłaszani automatycznie (w wieku poniżej 55 lat i zatrudnieni, od co najmniej 3 miesięcy) lub na swój wniosek (w wieku 55-70 lat).

 

KARY
Pracodawca za niewywiązanie się z obowiązku dokonywania wpłat do PPK będzie podlegał grzywnie w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł. Realizacja obowiązku tworzenia i prowadzenia PPK będzie kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

Aktualizacja programów kadrowo-płacowych
Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych wymaga przystosowania programów kadrowo-płacowych do nowych przepisów. Aktualnie trwają prace programistyczne nad dostosowaniem projektowanych przez nas systemów. Już wkrótce nasi klienci w ramach posiadanego abonamentu otrzymają stosowną aktualizację.