Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  POWIADOMIENIA

  Niezwykle praktyczny moduł, który doskonale sprawdza się w każdym przedsiębiorstwie niezależnie od jego profilu i branży, w której działa. Umożliwia tworzenie automatycznych powiadomień typu e-mail, sms, okien pop-up oraz ich bezobsługową wysyłkę do wybranej grupy, np. klientów, dostawców czy pracowników. Wysoki stopień parametryzacji modułu zapewnia możliwość dopasowania tematyki i zakresu wysyłanych wiadomości do potrzeb każdej firmy.

  Możliwości modułu „Powiadomienia”

  Automatyczne wysyłanie powiadomień w chwili zmiany statusu dokumentu, (np. zamówień klientów, zamówień do dostawców, zleceń usługowych, dokumentów KO i wezwań do zapłat)

  Automatyczne wysyłanie powiadomień typu analizy ze wskazanym terminem wysyłki (np. stan rozrachunków na dzień, obroty z dostawcami, obroty z odbiorcami, stan rozrachunków z klientem)

  Tworzenie własnych powiadomień z dowolnych obszarów programu o dowolnej treści i parametrach, np.: powiadomienie do działu zapotrzebowania dotyczące zapotrzebowania na surowce potrzene do wykonania zlecenia produkcyjnego.

  Możliwość ustawienia okresu ważności powiadomienia (od-do) oraz przypisania pracowników i klientów dla których będzie obowiązywać powiadomienie. Możliwość ustalenia częstotliwości i godziny wysyłki powiadomień (np. wysyłka – co dwa tygodnie, w poniedziałek i środę o godzinie 10.00)

  Zbiorowe przypisywanie kontrahentów do powiadomień

  Możliwość importu adresów e-mail wskazanej grupy kontrahentów lub pracowników do list mailngowych

  Możliwość podpięcia szablonów wiadomości i stopki w formacie html zaprojektowanych wg własnych preferencji

  Dołączanie do powiadomień załączników z dokumentami (pliki PDF) Kontrola wysłanych powiadomień – raport ze stanem wysłanych oraz niedostarczonych wiadomości wraz z podaniem przyczyny niepowodzenia wysyłki

  Możliwość archiwizowania powiadomień

  Wypróbuj bezpłatnie!

  X

  GDZIE KUPIĆ PROGRAM

  Nasze programy dostępne są w sieci regionalnych partnerów handlowych, która liczy blisko 100 autoryzowane firmy informatyczne, zlokalizowane na terenie całego kraju. Dzięki temu zakupisz system również w Twoim regionie!

  Nasi partnerzy handlowi po ukończeniu specjalistycznych szkoleń świadczą także profesjonalną pomoc w wyborze odpowiednich modułów oraz usługi wdrożeniowe i serwisowe.