Szybki kontakt

NOWA JAKOŚĆ OBSŁUGI SPRAW PRACOWNICZYCH

Portal Pracowniczy to nowoczesna aplikacja webowa, dzięki której pracownicy Twojej firmy otrzymują dostęp do najważniejszych danych kadrowych. Przy jej pomocy mogą m.in.: sprawdzać ilość dni swojego urlopu, składać wnioski urlopowe, pobrać pasek wynagrodzenia, deklarację PIT-11 lub PIT40 oraz wysłać wniosek o aktualizację  swoich danych.

Portal pracowniczy posiada także praktyczne rozwiązania przeznaczone dla menadżerów i działów kadr. Ułatwiają one kontrolę nad terminami ważności badań lekarskich, szkoleń, uprawnień pracowników a także w przypadku menadżerów, zarządzanie urlopami pracowniczymi. Portal ściśle współpracuje z modułem kadrowo-płacowym wchodzących w skład programu Corax.

Portal Pracowniczy umożliwia:

 

Dostęp pracowników do informacji na temat ilości dni urlopu (należnego, zaległego, wykorzystanego, pozostałego)

Zaplanowanie urlopu i wysyłanie wniosku urlopowego do przełożonego

Pobranie paska wynagrodzenia oraz deklaracji PIT-11 lub PIT-40

Potwierdzanie odbioru dokumentów PIT

Wysyłanie do działu kadr wniosków o aktualizację danych

Sprawdzanie zasad zatrudnienia oraz własnej karty pracy

Wgląd pracowników do informacji dotyczących terminu ważności ich badań lekarskich, szkoleń BHP, kwalifikacji itp.

Tworzenia zespołów/grup pracowników celem wygodniejszego zarządzania planami urlopowymi pracowników

Akceptowanie, odrzucanie i anulowanie wniosków urlopowych przez menadżerów oraz powiadomienie pracownika o decyzji przełożonego

Kontrolę nad terminami ważności szkoleń bhp, badań lekarskich, uprawnień pracowników, dzięki której menadżer ma dostęp do ważnych informacji dotyczących podległych mu pracowników,  natomiast dział kadr wszystkich pracowników firmy

Wysyłanie dowolnych zgłoszeń/zapytań dotyczących spraw kadrowych do przełożonego lub działu personalnego

Przypisania zgłoszenia do innej osoby oraz dołączania załącznika do zgłoszenia

Powiadamianie użytkownika o wszystkich zdarzeniach na jego koncie, w tym m.in. otrzymanych zgłoszeniach, wiadomościach od przełożonego czy działu kadr, zmianach  statusu w zgłoszeniu, zaakceptowanym/odrzuconym wniosku urlopowym,  itp.

Automatyczne wysyłanie powiadomień na skrzyknę mailową użytkownika

Integralną częścią oferty Portalu Pracowniczego jest i-Usługa. Dzięki niej możemy zagwarantować Ci nie tylko sprawnie przeprowadzony proces konfiguracji serwera i instalację niezbędnych komponentów optymalnie dopasowanych do Twoich potrzeb i wymagań portalu, ale także stałą profesjonalną opiekę naszego specjalisty.

W ramach I-Usługi otrzymasz dostęp do dedykowanego serwera wirtualnego, na którym zainstalowany zostanie portal oraz asystę techniczną, której celem będzie utrzymanie ciągłości pracy portalu oraz płynnej wymiany danych z systemem Corax. Zobacz więcej.

GDZIE KUPIĆ PROGRAM

Nasze programy dostępne są w sieci regionalnych partnerów handlowych, która liczy blisko 100 autoryzowane firmy informatyczne, zlokalizowane na terenie całego kraju. Dzięki temu zakupisz system również w Twoim regionie!

Nasi partnerzy handlowi po ukończeniu specjalistycznych szkoleń świadczą także profesjonalną pomoc w wyborze odpowiednich modułów oraz usługi wdrożeniowe i serwisowe.