Kalkulator ERP
Kalkulator Systemu ERP

Branża:

Wielkość firmy (ilość pracowników):

Liczba operatorów systemu:

Zakres wdrożenia systemu ERP:

Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

*Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu
„Ile kosztuje system ERP?”

TRANSAKCJE WALUTOWE I ZAGRANICZNE

Moduł pozwala obsługiwać wszystkie typy zagranicznych transakcji handlowych, które prowadzone są w walutach obcych lub złotówkowych. Zapewnia łatwe i sprawne rejestrowanie dokumentów w dowolnych walutach, prowadzenie walutowych kas i kont bankowych, rozrachunków z kontrahentami zagranicznymi oraz obligatoryjnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym i innymi podmiotami uczestniczącymi w transakcjach zagranicznych: Izby lub Urzędy Celne, GUS.

Możliwości modułu „Transakcje walutowe i zagraniczne”

 

Rejestracja wszelkich dokumentów w walutach obcych występujących procesie sprzedaży i zakupu towarów oraz usług, takich jak: oferta, zamówienie od klienta, zamówienie do dostawcy, faktury eksportowe, importowe, dokumenty SAD, faktury sprzedaży (WDT, WDU), faktury zakupu (WNT) itp.

Prowadzenie dowolnej ilości walutowych kas i kont bankowych oraz rozrachunków w walucie

Automatyczne pobieranie kursów walut ze strony NBP

Automatyczne wyliczanie różnic kursowych i automatyczne księgowanie ich w Księdze Handlowej

Łatwe generowanie deklaracji statystycznej INTRASTAT oraz deklaracji VAT-UE

Wypróbuj bezpłatnie!

X

GDZIE KUPIĆ PROGRAM

Nasze programy dostępne są w sieci regionalnych partnerów handlowych, która liczy blisko 100 autoryzowane firmy informatyczne, zlokalizowane na terenie całego kraju. Dzięki temu zakupisz system również w Twoim regionie!

Nasi partnerzy handlowi po ukończeniu specjalistycznych szkoleń świadczą także profesjonalną pomoc w wyborze odpowiednich modułów oraz usługi wdrożeniowe i serwisowe.