Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  Nota korygująca, nota odsetkowa – Kto wystawia?

  nota korygującaProwadząc przedsiębiorstwo – niezależnie czy małe, czy duże – wystawiamy faktury sprzedażowe i otrzymujemy faktury zakupowe. Błędy leżą w naturze człowieka i zdarzają się także w fakturach.

  Czym jest nota korygująca? To proste – nota korygująca to dokument, który ma za zadanie poprawić błędy formalne na wystawionej wcześniej fakturze. Mowa o takich błędach niezwiązanych z liczbami.

  Nie należy mylić noty korygującej z fakturą korygującą. Ta druga jest wystawiana w przypadku błędów dotyczących liczb i kwot. Faktura korygująca jest przydatna, zwłaszcza gdy nastąpiła pomyłka w kwocie, cenie lub stawce podatku na oryginalnej fakturze. Pamiętaj również, że noty korygującej się nie księguje.

  Ile razy zdarzyło się, że ktoś zwlekał z oddaniem pożyczonych mu pieniędzy? Podobnie zdarza się w działalności gospodarczej. Kontrahenci często zwlekają z zapłatą za usługi czy towary. Zdarzają się przekroczenia terminów płatności podanych na fakturach. Co zrobić w takiej sytuacji?

  Rozwiązaniem jest nota odsetkowa. Czym dokładnie jest? To dokument, który jest swego rodzaju wezwaniem do zapłaty odsetek. Mamy do tego prawo z uwagi na przekroczenie terminu spłaty należności. Co istotne, nawet jeśli nie umieściliśmy na fakturze informacji o naliczaniu odsetek, mamy prawo wystawić notę odsetkową.

  Jakie warunki musimy spełnić by móc wystawić notę odsetkową? W każdym przypadku rozliczania dostawy towarów lub usług, jeśli są wykonywane w ramach naszej działalności gospodarczej. Jaka jest wysokość żądanych odsetek? Taka sama jak odsetki płatne w wyniku zaległości podatkowych – chyba że w umowie kupna/sprzedaży określiliśmy inaczej.

  Aby jednak móc naliczać odsetki, trzeba spełnić jeszcze dwa wymagania. Po pierwsze, towar lub usługa będące przedmiotem umowy, musiały zostać dostarczone. To kluczowe i niezbędne do jakichkolwiek podstaw domagania się odsetek. Po drugie, oczywiście kontrahent musi się spóźnić z zapłatą za towar lub usługę.

  Nota korygująca – kto wystawia?

  Często pada pytanie – kto wystawia notę korygującą? Nabywca czy odbiorca? Ten, kto popełnił błąd przy wystawianiu faktury, czy ten, kto podał błędne dane do wystawienia tej faktury?

  Sprawa jest w tym przypadku prosta. Notę korygującą wystawia nabywca faktury, która posiadała błąd formalny. Nabywca faktury może wystawić notę korygującą w przypadku błędu w adresie kontrahenta lub swoim, niepoprawnego numeru NIP, złych dat dotyczących transakcji lub niewłaściwego oznaczenia towaru, lub usługi.

  Noty korygującej wystawca – czyli nabywca – nie musi księgować. Wystarczy podpięcie jej pod oryginalną, błędną fakturę. Należy jednak pamiętać, że nota korygująca musi zostać zaakceptowana przez wystawcę faktury – sprzedawcę – ale nie musi być to potwierdzenie pisemne na samej nocie.

  Co w przypadku gdy zagraniczny kontrahent w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów popełni błąd w fakturze? Przykładem takiego błędu może być brak numeru VAT UE. Polski kontrahent w nabyciu wewnątrzwspólnotowym może bez problemu wystawić notę korygującą, która uzupełni fakturę o prawidłowe dane.

   

  Sprawdź, jak system ERP ułatwia kontrolę i windykację należności

   

   

  Izabella Ziętek – Starszy specjalista ds. Sprzedaży i Wdrożeń w firmie Humansoft, z którą związana jest od 2012 roku. Specjalizuje się we wdrożeniach modułów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, handlowo-magazynowych oraz produkcyjnych. Ukończyła kursy asystenta księgowego oraz obsługi kadrowo-płacowej organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Radomiu. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla klientów i sieci handlowej Humansoft związane z tematyką kadrowo-płacową i finansowo-księgową.

  Przeczytaj także: