Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  MODUŁ PPK

  Moduł PPK służy do pełnej obsługi i prowadzenia  przez firmę Pracowniczych Planów Kapitałowych, zgodnie z wytycznymi Ustawy o PPK. Wymaga posiadania modułu kadrowo-placowego, w którym naliczane i odprowadzane są wpłaty pracowników i pracodawcy na PPK.

  Możliwości modułu PPK:

   

  Rejestracja umowy o zarządzanie PPK

  Prowadzenie ewidencji pracowników PPK

  Automatyczna selekcja i rejestracja pracowników w PPK

  Prowadzenie ewidencji składanych deklaracji przez pracowników

  automatyczna rejestracja pracowników w PPK

  rezygnacja z uczestnictwa w PPK

  wznowienie przystąpienia do PPK

  automatyczne wznowienie (co 4 lata)

  przystąpienie dobrowolne (55-70 lata)

  zmiana stawki podstawowej pracownika – obniżenie

  zmiana stawki dodatkowej pracownika

  wypłata transferowa

  Obliczanie wysokości wpłat na PPK na listach płac

  Ewidencja pobranych i przekazywanych do wybranej instytucji składek pracodawcy i pracownika

  Wymiana danych między pracodawcą i instytucją finansową w postaci plików wymiany (format xml), zgodnych ze standardem wypracowanym przez Grupę Projektową PPK

  Wydruki deklaracji pracowniczych

  Przeczytaj artykuł: PPK – Najważniejsze informacje

  WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

  Program dla małych firm

  X

  GDZIE KUPIĆ PROGRAM

  Nasze programy dostępne są w sieci regionalnych partnerów handlowych, która liczy blisko 100 autoryzowane firmy informatyczne, zlokalizowane na terenie całego kraju. Dzięki temu zakupisz system również w Twoim regionie!

  Nasi partnerzy handlowi po ukończeniu specjalistycznych szkoleń świadczą także profesjonalną pomoc w wyborze odpowiednich modułów oraz usługi wdrożeniowe i serwisowe.