Szybki kontakt

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA!

Moduł do obsługi biura rachunkowego to jeden z modułów systemu Corax, który umożliwia prowadzenie nieograniczonej liczby firm. Biura rachunkowe wybierając system Corax otrzymują profesjonalne narzędzia, dzięki którym w sposób kompleksowy mogą obsługiwać swoich klientów i prowadzić wszechstronne usługi podatkowo-rachunkowe. Wybierając odpowiednie moduły biuro rachunkowe otrzyma wsparcie w zakresie prowadzenia księgowości, analiz finansowych, podatków, kadr i płac oraz ewidencjonowania i zarządzania środkami trwałymi.

Możliwości, jakie daje system Corax:

Sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT a także deklaracji VAT

Prowadzenie ksiąg rachunkowych klientów zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Sporządzanie planów kont dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Kontrolowanie zobowiązań i należności firmy klienta

Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań do urzędu statystycznego

Przygotowywanie planu amortyzacji oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych

Prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i indywidualnymi wymaganiami klientów

Naliczania wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem wszelkich potrąceń i dodatków stosowanie do specyficznych rozwiązań płacowych klienta oraz wiążących postanowień umów, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania

Rozliczania zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS

 

Powyższa oferta skierowana jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia księgowości, doradztwa podatkowego bądź czynności biegłego rewidenta, dla których usługi te stanowią działalność podstawową. Aby z niej skorzystać należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, potwierdzające prowadzenie tego typu działalności.

Zobacz: Cennik programu Corax i specjalne pakiety dla biur rachunkowych!

Wypróbuj bezpłatnie!

X

GDZIE KUPIĆ PROGRAM

Nasze programy dostępne są w sieci regionalnych partnerów handlowych, która liczy blisko 100 autoryzowane firmy informatyczne, zlokalizowane na terenie całego kraju. Dzięki temu zakupisz system również w Twoim regionie!

Nasi partnerzy handlowi po ukończeniu specjalistycznych szkoleń świadczą także profesjonalną pomoc w wyborze odpowiednich modułów oraz usługi wdrożeniowe i serwisowe.