Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA BIUR RACHUNKOWYCH!

  Biura rachunkowe wybierając system Corax otrzymają profesjonalne narzędzia, które pozwolą im  kompleksowo obsługiwać klientów i prowadzić wszechstronne usługi podatkowo-rachunkowe. Natomiast moduł do obsługi biur rachunkowych zapewni im prowadzenie w programie nieograniczonej liczby firm.

  W ofercie systemu Corax znajdują się specjalne pakiety dla biur rachunkowych dostępne w promocyjnych cenach, które zawierają moduły do prowadzenia księgowości, podatków, analiz finansowych, kadr i płac oraz ewidencji  środków trwałych.

  Możliwości programu Corax:

  Sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT a także deklaracji VAT

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych klientów zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

  Sporządzanie planów kont dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta

  Sporządzanie sprawozdań finansowych

  Kontrolowanie zobowiązań i należności firmy klienta

  Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań do urzędu statystycznego

  Przygotowywanie planu amortyzacji oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych

  Prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i indywidualnymi wymaganiami klientów

  Naliczania wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem wszelkich potrąceń i dodatków stosowanie do specyficznych rozwiązań płacowych klienta oraz wiążących postanowień umów, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania

  Rozliczania zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS

  Obsługa nieograniczonej liczby firm

   

  Powyższa oferta skierowana jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia księgowości, doradztwa podatkowego bądź czynności biegłego rewidenta, dla których usługi te stanowią działalność podstawową. Aby z niej skorzystać należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, potwierdzające prowadzenie tego typu działalności.

  Zobacz: Cennik programu Corax i specjalne pakiety dla biur rachunkowych!

  Wypróbuj bezpłatnie!

  X

  GDZIE KUPIĆ PROGRAM

  Nasze programy dostępne są w sieci regionalnych partnerów handlowych, która liczy blisko 100 autoryzowane firmy informatyczne, zlokalizowane na terenie całego kraju. Dzięki temu zakupisz system również w Twoim regionie!

  Nasi partnerzy handlowi po ukończeniu specjalistycznych szkoleń świadczą także profesjonalną pomoc w wyborze odpowiednich modułów oraz usługi wdrożeniowe i serwisowe.