Szybki kontakt

PROGRAM DO OBSŁUGI MAGAZYNÓW

Zastanawiasz się w jaki sposób zarządzać magazynami oraz szerokim asortymentem, aby zwiększyć tempo i jakość pracy na magazynie oraz wyeliminować kosztowne pomyłki? Potrzebujesz zachować dostępność produktów bez utrzymywania nadmiernych zapasów i wreszcie mieć pełną kontrolę nad magazynem?

Z systemem HermesSQL łatwo zracjonalizujesz politykę zakupów oraz zapewnisz ciągłość dostaw towarów. Będziesz mógł planować i śledzić obrót towarami nie tylko z perspektywy centrali, ale również pojedynczego oddziału. Magazynierzy wreszcie będą mogli pracować niezawodnie, realizując większą niż do tej pory ilość zamówień. Poznaj więc program HermesSQL, który pomaga firmom handlowym i produkcyjnym w mądrym zarządzaniu magazynem i logistyką.

Mobilna obsługa magazynu

Zautomatyzowany, wyposażony w aplikacje mobilne magazyn, zwiększa wydajność pracy magazynierów, poprawia jakość i terminowość wysyłek towarów oraz wykonanie wszelkich operacji na magazynie. Z naszą aplikacją mobilną, przeznaczoną na kolektory danych, usprawnisz procesy związane z przyjmowaniem, wydawaniem, przesuwaniem i inwentaryzowaniem towarów. Wszystkie te operacje wykonasz szybko i bezbłędnie skanując kody kreskowe zamieszczone na towarach. Ponieważ aplikacja jest integralną częścią systemu HermesSQL, pracujesz na jednej bazie danych, co oznacza, że nie ma konieczności przesyłać jakichkolwiek danych!

Dokument WD – identyfikacja towaru i partii na paletach

Za pomocą dokumentu WD zlecisz magazynierowi przygotowanie towarów do wysyłki. Magazynier układając towar na paletach, przy użyciu czytnika kodów kreskowych, uzupełnia dane w dokumencie WD dotyczące ilości spakowanych towarów. Indywidualny numer palety, który nadaje program, wiąże paletę ze znajdującym się na niej towarem. Dzięki temu możesz szybko sprawdzić: jaki towar jest na palecie, z której partii, w jakiej ilości, kto pakował i kto zlecił towar do pakowania. Z programu wygenerujesz też etykiety do oznaczenia palet.

Śledzenie partii – traceability

Pełna identyfikacja partii pozwala prześledzić drogę, jaką przebył asortyment z danej partii, od momentu przyjęcia, aż do wydania. Zaletą tego, jest możliwość szybkiego odnalezienia surowców, wyrobów i nabywców danego wyrobu. Bez względu, na jakim etapie procesu jest dana partia – produkcji, przetwarzania czy dystrybucji – zawsze będziesz mógł ją zidentyfikować!

Bilans zamówień i rezerwacji

Uporządkowane, pełne informacje ułatwiają wybór optymalnych działań. Bilans zamówień i rezerwacji to praktyczne narzędzie, które dostarczy Ci informacji na temat stanu towarów w kontekście przyjętych zamówień od klientów. Z tego miejsca dowiesz się m.in.: ile towarów aktualnie jest w drodze, ile towarów jest zarezerwowanych, a ile trzeba jeszcze zamówić, aby zrealizować zmówienia klientów. Stąd także wygenerujesz zamówienia do dostawców. Działasz więc szybko i precyzyjnie!

Powiadomienia e-mail, sms

Za pomocą wiadomości e-mail, sms lub okien pop-up, program poinformuje Cię o najważniejszych zdarzeniach. Możesz skorzystać z fabrycznych powiadomień np.o zmianie statusu w zamówieniach klientów czy dostawców. To co jednak najbardziej Ci się spodoba, to możliwość tworzenia własnych, dowolnych powiadomień, które będę pomocne w bieżącej pracy, np. powiadomienie o spadku zapasów poniżej stanu minimalnego lub komunikat o zapotrzebowaniu na surowce potrzebne do realizacji zlecenia produkcyjnego. Dodatkowo powiadomienia, możesz także wysłać do swoich klientów, np. na temat etapu realizacji ich zamówień!

Zapotrzebowanie do dostawców

Za pomocą kilku kliknięć utworzysz w systemie zapotrzebowanie na towary. Możesz wygenerować je, w oparciu o różne kryteria, na przykład najtańsza dostawa, najszybsza dostawa czy główny dostawca. W zależności od potrzeb, możesz także utworzyć zapotrzebowanie na podstawie zamówień klientów, statystki sprzedaży towarów oraz założonych zapasów minimalnych i maksymalnych towarów. Z programu wygenerujesz pojedyncze zamówienie do dostawcy lub jednocześnie wiele zamówień do wielu dostawców. To co do tej pory zajmowało dużo czasu, teraz zrobisz w kilka minut!

Terminy ważności

Podczas magazynowania towarów, zwłaszcza spożywczych, istotnym elementem jest stałe kontrolowanie ich terminów przydatności. W tym przypadku program umożliwia wydawanie towarów metodą FEFO lub za pomocą wskazywania dostaw. W trakcie przyjmowania towaru system pilnuje, aby każdy wprowadzany produkt został opatrzony datą ważności. Kluczowe analizy związane z kontrolą terminów ważności, na przykład szczegółowe stany magazynowe wg kończących się terminów ważności, możesz wykonać w programie. Dzięki temu, zabezpieczysz firmę przed stratami finansowymi, które wynikają z posiadania przeterminowanych, niezdatnych do wykorzystania produktów.

Kontrola rotacji i zalegania towarów

Kapitał zamrożony w zalegających towarach to częsty problem wielu firm. Wykorzystując analizę rotacji i zalegania towarów, będziesz świadomie kształtował poziom towarów na magazynie, redukując do minimum zapasy słabo sprzedających się towarów.

Miejsce składowania towarów

Z chwilą przyjęcia towarów na magazyn lub ich wydania, możesz wskazać miejsce składowania konkretnych materiałów i produktów. Dzięki temu wykorzystasz optymalnie powierzchnię magazynów i usprawnisz logistykę w firmie.

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi

W programie zarejestrujesz przyjmowane i wydawania opakowania zwrotne i bezzwrotne, wykonasz szczegółowe analizy dotyczące ich obrotu, a także w trakcie rejestracji faktury lub dokumentu PZ, wygenerujesz odpowiednie dokumenty dla opakowań.

Inwentaryzacja

Inwentaryzację zrobisz w systemie na dowolny dzień. Za pomocą automatu utworzysz arkusze spisu z natury, a dla posiadanych nadwyżek i niedoborów, z poziomu arkusza wygenerujesz dokumenty PW i RW. Przebieg inwentaryzacji, znacząco usprawnisz stosując kolektory danych, które przyśpieszą spis z natury.

Kształtowanie ceny zakupu

Program posiada mechanizm wstecznego przeliczania ceny zakupu, który w prosty sposób daje możliwość skorygowania na dokumentach ceny zakupu towaru, a ostatecznie także końcowej marży. Natomiast, w czasie rejestracji dokumentów PZ możesz doliczyć dodatkowe koszty zakupu np. koszty transportu, opłaty celnej czy koszty ubezpieczenia, dzięki temu cena zakupu obliczona zostanie z uwzględnieniem tych kosztów.

Analizy magazynowe

W programie znajdziesz zestawienia i raporty, które dają pełną, bieżącą informację o gospodarce towarami. Wśród nich znajdują się: sumaryczne i szczegółowe stany magazynowe na dowolny dzień, przychody i rozchody poszczególnych towarów, także w rozbiciu na poszczególne centra kosztowe, zestawienia ilościowo-wartościowe stanów magazynowych i inne ważne analizy magazynowe. Łatwo utworzysz też własne raporty dopasowane do potrzeb w firmie.Do projektowania bardziej rozbudowanych analiz magazynowych możesz wykorzystać platformę analityczną Qlik, która daje nieograniczone możliwości tworzenia spersonalizowanych raportów. – Przeczytaj więcej!

Chcesz umówić się na prezentację systemu lub zamówić wersję demo?

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy!