Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  KSIĘGA HANDLOWA

  Wygodny w obsłudze program księgowy, który ułatwia prowadzenie pełnej księgowości w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.  Zgodny jest z przepisami Ustawy o Rachunkowości. Oferuje całą gamę funkcjonalności oraz automatów przyspieszających proces księgowania dokumentów, wykonania sprawozdań finansowych i obligatoryjnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Posiada narzędzia pozwalające kontrolować koszty i inne parametry działalności firmy.

  Możliwości modułu „Księga Handlowa”

  Pełna automatyzacja księgowań odbywająca się w oparciu o zdefiniowane schematy księgowe, mechanizmy przeksięgowujące i elastyczny plan kont

  Automatyczne przenoszenie i księgowanie dokumentów sprzedaży, zakupu oraz innych dokumentach źródłowych z modułu handlowo-magazynowego

  Automatyczne księgowanie list płac powstałych w module Kadry i Płace oraz kosztów amortyzacji i dokumentów WT, MT, OT przeniesionych z modułu Środki trwałe

  Dowolne określenie początku i długości roku obrachunkowego

  Możliwość pracy na nieograniczonej ilości jednocześnie otwartych okresach

  Obsługa kont pozabilansowych, kont wynikowych, kont walutowych i rozbudowanych wymiarów analitycznych kont

  Wstępne dekretowanie dokumentów – możliwość wykonania wersji „roboczej” końcowego księgowania

  Automatyczne przeksięgowanie kosztów z rodzajowych na układ kalkulacyjny

  Symulacyjne sporządzanie wszelkich zestawień, na przykład zestawienia obrotów i sald, na bazie zadekretowanych lecz nie zaksięgowanych dokumentów

  Generator sprawozdań umożliwiający definiowanie dowolnych sprawozdań księgowych w tym m.in. : „Bilansu”, „Rachunku wyników”, „Rachunku przepływów pieniężnych – Cash Flow

  Generowanie deklaracji PIT5, CIT2 i CIT 8, również w formie e-deklaracji

  Moduł Księga Handlowa dostępny w programie Corax dodatkowo obsługuje: rozbudowane wymiary analityczne kont, konta walutowe, niezamknięty krąg kosztów, zestawie rozliczeń międzyokresowych.

  WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

  Program dla mikrofirm

  X

  Program dla małych firm

  X

  Program do pełnej księgowości dla małych firm

  Istnieją rozmaite formy prowadzenia firmowej dokumentacji rozliczeniowej. W zależności od okoliczności konkretnego przypadku, a także od indywidualnego wyboru w tym zakresie może okazać się, że w danym podmiocie niezbędna będzie pełna księgowość. Jest to bardzo zaawansowane narzędzie, dlatego też bardzo przydać się tutaj może wsparcie w postaci specjalistycznego oprogramowania. W naszej ofercie dostępny jest program Księga Handlowa. Moduł ten wyposażony jest w szereg funkcjonalności, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie podczas prowadzenia dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa. Program może znacząco wpłynąć na działalność małych firm. Korzystanie z takiego wsparcia może okazać się nieodzowne, ponieważ prowadzenie zestawień dotyczących finansów jest zadaniem naprawdę wymagającym.

  Możliwości, jakie oferuje program Księga Handlowa

  Dzięki wdrożeniu modułu do swojej działalności gospodarczej, użytkownik ma możliwość skorzystania z automatycznie przebiegających procesów dotyczących księgowania transakcji i kosztów. Odbywa się to na podstawie schematów księgowych. Moduł jest powiązany z programem handlowo-magazynowym, dzięki czemu możliwe jest przenoszenie z niego dokumentów źródłowych. Podobnie jak w przypadku modułu poświęconego Księdze Przychodów i Rozchodów, istnieje opcja księgowania list płac pochodzących z dokumentów źródłowych programu Kadry i Płace. Użytkownik może dowolnie zdefiniować terminy dotyczące początku i końca roku obrachunkowego, co może być w wielu przypadkach bardzo przydatną i wygodną funkcją, a dodatkowo pozwala dostosować działanie programu do własnych potrzeb. W programie Księga Handlowa można również obsługiwać szereg rozmaitych kont, w tym konta pozabilansowe walutowe, analityczne, czy też wynikowe. Dla tych, którzy cenią sobie opcję wczesnego przygotowania dokumentów i późniejszej ich weryfikacji, bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem może być funkcja sporządzania wersji roboczych. Dostępne są także symulacje zestawień. Program umożliwia też generowanie sprawozdań i deklaracji podatkowych. Można go wypróbować za darmo w wersji demonstracyjnej, która ma za zadanie zaprezentować funkcjonalności oraz schematy działania oprogramowania.

  Małe firmy i pełna księgowość – rola profesjonalnych narzędzi

  Specjalistyczne narzędzia mogą znaleźć niejednokrotnie naprawdę szerokie zastosowanie w przedsiębiorstwie. Jeżeli prowadzi się działalność gospodarczą na niewielką skalę, nie oznacza to, że zagadnienia księgowe, finansowe i rozliczeniowe nie mają znaczenia. Własny biznes wymaga dbałości o dokumentację w tym obszarze, ponieważ odgrywa ona istotną rolę zarówno z perspektywy obowiązków o charakterze podatkowym i administracyjnym, jak i w odniesieniu do świadomego zarządzania prowadzonym przedsiębiorstwem. Bez rzetelnego i przejrzystego wglądu w finanse firmy trudno jest bowiem podejmować decyzje, czy też pracować nad strategią oraz rozwojem biznesu. Profesjonalne oprogramowanie może zatem stanowić ogromne wsparcie dla właścicieli podmiotów o rozmaitym profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

  GDZIE KUPIĆ PROGRAM

  Nasze programy dostępne są w sieci regionalnych partnerów handlowych, która liczy blisko 100 autoryzowane firmy informatyczne, zlokalizowane na terenie całego kraju. Dzięki temu zakupisz system również w Twoim regionie!

  Nasi partnerzy handlowi po ukończeniu specjalistycznych szkoleń świadczą także profesjonalną pomoc w wyborze odpowiednich modułów oraz usługi wdrożeniowe i serwisowe.