Kalkulator ERP
Kalkulator Systemu ERP

Branża:

Wielkość firmy (ilość pracowników):

Liczba operatorów systemu:

Zakres wdrożenia systemu ERP:

Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

*Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu
„Ile kosztuje system ERP?”

KSIĘGA HANDLOWA

Wygodny w obsłudze program księgowy, który ułatwia prowadzenie pełnej księgowości w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.  Zgodny jest z przepisami Ustawy o Rachunkowości. Oferuje całą gamę funkcjonalności oraz automatów przyspieszających proces księgowania dokumentów, wykonania sprawozdań finansowych i obligatoryjnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Posiada narzędzia pozwalające kontrolować koszty i inne parametry działalności firmy.

Możliwości modułu „Księga Handlowa”

Pełna automatyzacja księgowań odbywająca się w oparciu o zdefiniowane schematy księgowe, mechanizmy przeksięgowujące i elastyczny plan kont

Automatyczne przenoszenie i księgowanie dokumentów sprzedaży, zakupu oraz innych dokumentach źródłowych z modułu handlowo-magazynowego

Automatyczne księgowanie list płac powstałych w module Kadry i Płace oraz kosztów amortyzacji i dokumentów WT, MT, OT przeniesionych z modułu Środki trwałe

Dowolne określenie początku i długości roku obrachunkowego

Możliwość pracy na nieograniczonej ilości jednocześnie otwartych okresach

Obsługa kont pozabilansowych, kont wynikowych, kont walutowych i rozbudowanych wymiarów analitycznych kont

Wstępne dekretowanie dokumentów – możliwość wykonania wersji „roboczej” końcowego księgowania

Automatyczne przeksięgowanie kosztów z rodzajowych na układ kalkulacyjny

Symulacyjne sporządzanie wszelkich zestawień, na przykład zestawienia obrotów i sald, na bazie zadekretowanych lecz nie zaksięgowanych dokumentów

Generator sprawozdań umożliwiający definiowanie dowolnych sprawozdań księgowych w tym m.in. : „Bilansu”, „Rachunku wyników”, „Rachunku przepływów pieniężnych – Cash Flow

Generowanie deklaracji PIT5, CIT2 i CIT 8, również w formie e-deklaracji

Moduł Księga Handlowa dostępny w programie Corax dodatkowo obsługuje: rozbudowane wymiary analityczne kont, konta walutowe, niezamknięty krąg kosztów, zestawie rozliczeń międzyokresowych.

WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Program dla mikrofirm

X

Program dla małych firm

X

Program do pełnej księgowości dla małych firm

Istnieją rozmaite formy prowadzenia firmowej dokumentacji rozliczeniowej. W zależności od okoliczności konkretnego przypadku, a także od indywidualnego wyboru w tym zakresie może okazać się, że w danym podmiocie niezbędna będzie pełna księgowość. Jest to bardzo zaawansowane narzędzie, dlatego też bardzo przydać się tutaj może wsparcie w postaci specjalistycznego oprogramowania. W naszej ofercie dostępny jest program Księga Handlowa. Moduł ten wyposażony jest w szereg funkcjonalności, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie podczas prowadzenia dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa. Program może znacząco wpłynąć na działalność małych firm. Korzystanie z takiego wsparcia może okazać się nieodzowne, ponieważ prowadzenie zestawień dotyczących finansów jest zadaniem naprawdę wymagającym.

Możliwości, jakie oferuje program Księga Handlowa

Dzięki wdrożeniu modułu do swojej działalności gospodarczej, użytkownik ma możliwość skorzystania z automatycznie przebiegających procesów dotyczących księgowania transakcji i kosztów. Odbywa się to na podstawie schematów księgowych. Moduł jest powiązany z programem handlowo-magazynowym, dzięki czemu możliwe jest przenoszenie z niego dokumentów źródłowych. Podobnie jak w przypadku modułu poświęconego Księdze Przychodów i Rozchodów, istnieje opcja księgowania list płac pochodzących z dokumentów źródłowych programu Kadry i Płace. Użytkownik może dowolnie zdefiniować terminy dotyczące początku i końca roku obrachunkowego, co może być w wielu przypadkach bardzo przydatną i wygodną funkcją, a dodatkowo pozwala dostosować działanie programu do własnych potrzeb. W programie Księga Handlowa można również obsługiwać szereg rozmaitych kont, w tym konta pozabilansowe walutowe, analityczne, czy też wynikowe. Dla tych, którzy cenią sobie opcję wczesnego przygotowania dokumentów i późniejszej ich weryfikacji, bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem może być funkcja sporządzania wersji roboczych. Dostępne są także symulacje zestawień. Program umożliwia też generowanie sprawozdań i deklaracji podatkowych. Można go wypróbować za darmo w wersji demonstracyjnej, która ma za zadanie zaprezentować funkcjonalności oraz schematy działania oprogramowania.

Małe firmy i pełna księgowość – rola profesjonalnych narzędzi

Specjalistyczne narzędzia mogą znaleźć niejednokrotnie naprawdę szerokie zastosowanie w przedsiębiorstwie. Jeżeli prowadzi się działalność gospodarczą na niewielką skalę, nie oznacza to, że zagadnienia księgowe, finansowe i rozliczeniowe nie mają znaczenia. Własny biznes wymaga dbałości o dokumentację w tym obszarze, ponieważ odgrywa ona istotną rolę zarówno z perspektywy obowiązków o charakterze podatkowym i administracyjnym, jak i w odniesieniu do świadomego zarządzania prowadzonym przedsiębiorstwem. Bez rzetelnego i przejrzystego wglądu w finanse firmy trudno jest bowiem podejmować decyzje, czy też pracować nad strategią oraz rozwojem biznesu. Profesjonalne oprogramowanie może zatem stanowić ogromne wsparcie dla właścicieli podmiotów o rozmaitym profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

GDZIE KUPIĆ PROGRAM

Nasze programy dostępne są w sieci regionalnych partnerów handlowych, która liczy blisko 100 autoryzowane firmy informatyczne, zlokalizowane na terenie całego kraju. Dzięki temu zakupisz system również w Twoim regionie!

Nasi partnerzy handlowi po ukończeniu specjalistycznych szkoleń świadczą także profesjonalną pomoc w wyborze odpowiednich modułów oraz usługi wdrożeniowe i serwisowe.