Kalkulator ERP
Kalkulator Systemu ERP

Branża:

Wielkość firmy (ilość pracowników):

Liczba operatorów systemu:

Zakres wdrożenia systemu ERP:

Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

*Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu
„Ile kosztuje system ERP?”

KSIĘGA HANDLOWA

Wygodny w obsłudze program księgowy, który ułatwia prowadzenie pełnej księgowości w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.  Zgodny jest z przepisami Ustawy o Rachunkowości. Oferuje całą gamę funkcjonalności oraz automatów przyspieszających proces księgowania dokumentów, wykonania sprawozdań finansowych i obligatoryjnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Posiada narzędzia pozwalające kontrolować koszty i inne parametry działalności firmy.

Możliwości modułu „Księga Handlowa”

Pełna automatyzacja księgowań odbywająca się w oparciu o zdefiniowane schematy księgowe, mechanizmy przeksięgowujące i elastyczny plan kont

Automatyczne przenoszenie i księgowanie dokumentów sprzedaży, zakupu oraz innych dokumentach źródłowych z modułu handlowo-magazynowego

Automatyczne księgowanie list płac powstałych w module Kadry i Płace oraz kosztów amortyzacji i dokumentów WT, MT, OT przeniesionych z modułu Środki trwałe

Dowolne określenie początku i długości roku obrachunkowego

Możliwość pracy na nieograniczonej ilości jednocześnie otwartych okresach

Obsługa kont pozabilansowych, kont wynikowych, kont walutowych i rozbudowanych wymiarów analitycznych kont

Wstępne dekretowanie dokumentów – możliwość wykonania wersji „roboczej” końcowego księgowania

Automatyczne przeksięgowanie kosztów z rodzajowych na układ kalkulacyjny

Symulacyjne sporządzanie wszelkich zestawień, na przykład zestawienia obrotów i sald, na bazie zadekretowanych lecz nie zaksięgowanych dokumentów

Generator sprawozdań umożliwiający definiowanie dowolnych sprawozdań księgowych w tym m.in. : „Bilansu”, „Rachunku wyników”, „Rachunku przepływów pieniężnych – Cash Flow

Generowanie deklaracji PIT5, CIT2 i CIT 8, również w formie e-deklaracji

Moduł Księga Handlowa dostępny w programie Corax dodatkowo obsługuje: rozbudowane wymiary analityczne kont, konta walutowe, niezamknięty krąg kosztów, zestawie rozliczeń międzyokresowych.

WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Program dla mikrofirm

X

Program dla małych firm

X

GDZIE KUPIĆ PROGRAM

Nasze programy dostępne są w sieci regionalnych partnerów handlowych, która liczy blisko 100 autoryzowane firmy informatyczne, zlokalizowane na terenie całego kraju. Dzięki temu zakupisz system również w Twoim regionie!

Nasi partnerzy handlowi po ukończeniu specjalistycznych szkoleń świadczą także profesjonalną pomoc w wyborze odpowiednich modułów oraz usługi wdrożeniowe i serwisowe.