Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  KADRY I PŁACE

  Moduł dostarcza pełnego wsparcia w zakresie sporządzania list płac, umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych. Pozwala przygotować deklaracje do ZUS i Urzędów Skarbowych oraz wykonać wszelkie czynności związane z dokumentacją pracowniczą. Dzięki możliwości definiowania własnych składników płacowych oraz ich formuł obliczeniowych, sprawdza się zarówno w firmach handlowych, usługowych, produkcyjnych a także instytucjach budżetowych i zakładach pracy chronionej.

  Możliwości, jakie daje moduł „Kadry i Płace”!

  Pełna ewidencja danych kadrowych pracowników

  Ewidencja umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło

  Obsługa różnych systemów płacowych: akord, płaca godzinowa, prowizja, systemy mieszane

  Automatyczne naliczanie płac z wykorzystaniem danych kadrowych, m.in.: zasiłków chorobowych, urlopów, potrąceń w razie nieobecności, potrącenia komornicze, nadgodzin, stażu pracy, dodatków funkcyjnych

  Możliwość tworzenia korekt list płac

  Podział pracowników na grupy płacowe i możliwość tworzenia dla grup odrębnych list płac

  Automatyczne wyliczanie stażu pracy

  Rejestracja i kontrola stanu urlopów

  Automatyczne generowanie i drukowanie przelewów dla pracowników

  Możliwość eksportowania przelewów do banku

  Możliwość archiwizowania powiadomień

  Praktyczny system powiadomień przypominający o zbliżających się datach końcowych badań lekarskich pracownika, szkoleń BHP czy umów o pracę

  Gotowe zestawienia i wydruki, m.in.: wydruk listy płac, umowy o pracę, kart pracy, listy płac, karty wynagrodzeń, zaświadczenia o zarobkach, zatrudnieniu i średnich dochodach pracownika, świadectwa pracy, lista pracowników, zestawienia chorobowe i urlopowe za wybrany okres itp.

  Generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, deklaracji podatkowych PIT i IFT, sprawozdań DG1, Z03, Z06, stanu zatrudnienia do PEFRON, zestawienia ubezpieczeń i obniżonych składek dla NFZ oraz możliwość tworzenia dodatkowych zestawień kadrowo-płacowych

  Automatyczne przenoszenie i księgowanie listy płac w Księdze Handlowej lub Książce Przychodów i Rozchodów

  WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

  Program dla mikrofirm

  X

  Program dla małych firm

  X

  GDZIE KUPIĆ PROGRAM

  Nasze programy dostępne są w sieci regionalnych partnerów handlowych, która liczy blisko 100 autoryzowane firmy informatyczne, zlokalizowane na terenie całego kraju. Dzięki temu zakupisz system również w Twoim regionie!

  Nasi partnerzy handlowi po ukończeniu specjalistycznych szkoleń świadczą także profesjonalną pomoc w wyborze odpowiednich modułów oraz usługi wdrożeniowe i serwisowe.