Kalkulator ERP
Kalkulator Systemu ERP

Branża:

Wielkość firmy (ilość pracowników):

Liczba operatorów systemu:

Zakres wdrożenia systemu ERP:

Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

*Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu
„Ile kosztuje system ERP?”

KADRY I PŁACE

Moduł dostarcza pełnego wsparcia w zakresie sporządzania list płac, umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych. Pozwala przygotować deklaracje do ZUS i Urzędów Skarbowych oraz wykonać wszelkie czynności związane z dokumentacją pracowniczą. Dzięki możliwości definiowania własnych składników płacowych oraz ich formuł obliczeniowych, sprawdza się zarówno w firmach handlowych, usługowych, produkcyjnych a także instytucjach budżetowych i zakładach pracy chronionej.

Możliwości, jakie daje moduł „Kadry i Płace”!

Pełna ewidencja danych kadrowych pracowników

Ewidencja umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło

Obsługa różnych systemów płacowych: akord, płaca godzinowa, prowizja, systemy mieszane

Automatyczne naliczanie płac z wykorzystaniem danych kadrowych, m.in.: zasiłków chorobowych, urlopów, potrąceń w razie nieobecności, potrącenia komornicze, nadgodzin, stażu pracy, dodatków funkcyjnych

Możliwość tworzenia korekt list płac

Podział pracowników na grupy płacowe i możliwość tworzenia dla grup odrębnych list płac

Automatyczne wyliczanie stażu pracy

Rejestracja i kontrola stanu urlopów

Automatyczne generowanie i drukowanie przelewów dla pracowników

Możliwość eksportowania przelewów do banku

Możliwość archiwizowania powiadomień

Praktyczny system powiadomień przypominający o zbliżających się datach końcowych badań lekarskich pracownika, szkoleń BHP czy umów o pracę

Gotowe zestawienia i wydruki, m.in.: wydruk listy płac, umowy o pracę, kart pracy, listy płac, karty wynagrodzeń, zaświadczenia o zarobkach, zatrudnieniu i średnich dochodach pracownika, świadectwa pracy, lista pracowników, zestawienia chorobowe i urlopowe za wybrany okres itp.

Generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, deklaracji podatkowych PIT i IFT, sprawozdań DG1, Z03, Z06, stanu zatrudnienia do PEFRON, zestawienia ubezpieczeń i obniżonych składek dla NFZ oraz możliwość tworzenia dodatkowych zestawień kadrowo-płacowych

Automatyczne przenoszenie i księgowanie listy płac w Księdze Handlowej lub Książce Przychodów i Rozchodów

WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Program dla mikrofirm

X

Program dla małych firm

X

GDZIE KUPIĆ PROGRAM

Nasze programy dostępne są w sieci regionalnych partnerów handlowych, która liczy blisko 100 autoryzowane firmy informatyczne, zlokalizowane na terenie całego kraju. Dzięki temu zakupisz system również w Twoim regionie!

Nasi partnerzy handlowi po ukończeniu specjalistycznych szkoleń świadczą także profesjonalną pomoc w wyborze odpowiednich modułów oraz usługi wdrożeniowe i serwisowe.