Kalkulator ERP
Kalkulator Systemu ERP

Branża:

Wielkość firmy (ilość pracowników):

Liczba operatorów systemu:

Zakres wdrożenia systemu ERP:

Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

*Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu
„Ile kosztuje system ERP?”

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) dla MŚP

Jednolity plik kontrolny (JPK) to jeden z gorących tematów, którym żyją obecnie przedsiębiorcy. Od 1 stycznia 2017 r. małe oraz średnie firmy mają obowiązek składania comiesięcznego pliku JPK_VAT dot. ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Pierwsze sprawozdania będą musiały złożyć do 27 lutego 2017r.  Natomiast mikroprzedsiębiorstwa mają jeszcze czas. Obowiązek ten będzie dotyczył ich dopiero od 1 stycznia 2018roku. Ale już nie długo firma będzie musiała posiadać jpk program, który będzie wyposażony w odpowiednie narzędzia do generowania niezbędnych plików.

Czym w ogóle jest JPK?

JPK to nic innego jak zbiór danych, który powstaje poprzez wysyłkę informacji z systemów informatycznych. Jest to dodatkowa ewidencja prowadzona w formie elektronicznej, która scala dane wg określonych przez MF struktur:

 • JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
 • JPK-FA – Faktury sprzedaży VAT
 • JPK_PKPIR – podatkowa książka przychodów i rozchodów
 • JPK_KR – księga rachunkowa
 • JPK_EWP- ewidencja przychodów
 • JAP_WB – wyciągi bankowe
 • JPK_MAG – magazyn (przyjęcia, wydania i rozchody)

Obowiązek wysyłki ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formacie JPK

Tak jak podaliśmy powyżej, bezwzględny obowiązek comiesięcznego wysyłania do Urzędu Skarbowego ewidencji zakupu i sprzedaży VAT obowiązuje od:

 • 1 stycznia 2016r. – duże przedsiębiorstwa
 • 1 stycznia 2017r. – małe i średnie firmy
 • 1 stycznia 2018r – mikro przedsiębiorców.

Prowadzenia pozostałych ewidencji w formie JPK na wypadek kontroli

Jednolity plik kontrolny i jego obowiązek prowadzenia dla pozostałych ewidencji (księgi rachunkowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wyciągów bankowych, faktur VAT, ewidencji przychodów, magazynów) obowiązuje od :

 • 1 stycznia 2016r. – duże podmioty
 • 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Do tego czasu firmy mogą już przetwarzać dane na struktury ale nie mają takiego obowiązku, jak w przypadku JPK_VAT.

 

Kiedy organy podatkowe mogą żądać JPK?
Przedsiębiorcy będą musieli generować JPK na żądanie organów podatkowych w następujących przypadkach:

 • kontroli podatkowej
 • postępowania podatkowego i kontrolnego
 • czynności sprawdzających
 • cyklicznie, co miesiąc w zakresie ewidencji VAT

Co grozi za niewyspanie JPK?

Kara porządkowa do 2.800 zł (2015r.) za bezzasadne odmówienie okazania lub nie przedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach.
Kara grzywny do 720 stawek dziennych (do 17.760.000zł) za udaremnienie lub utrudnienie wykonania czynności służbowej, w szczególności nie okazanie księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności lub zniszczenie, uszkodzenie, uczynienie bezużyteczną, ukrycie lub usunięcie księgi lub innego dokumentu.

Systemy Humansoft zawsze zgodne z przepisami!
Programy HermesSQL (ERP), Corax i Minicorax posiadają pełną obsługę JPK, czyli generowanie, sprawdzanie i wysyłkę jednolitego pliku kontrolnego.

Ze względu na zmiany, jakie pojawiają się w zasadach dotyczących rozliczenia JPK, warto pozostać na bieżąco ze wszystkimi nowościami dotyczącymi tworzenia i wysyłki JPK. Wszelki informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio ze stron Ministerstwa Finansów.