Cennik


 
Zintegrowany system zarządzania - humansoft HermesSQL  Cena netto
Pakiet Podstawowy (Licencja na serwer)
(Administracja, Sprzedaż, Zarządzanie kontaktami, Zarządzanie promocjami, Zakupy, Magazyny, Kasy, Banki, Rejestry VAT, Rozrachunki, Analizy, Kartoteki)
 2 250 zł
Klucz sprzętowy  250 zł
Dodatkowy podmiot gospodarczy  5 000 zł
Licencja kliencka  1 800 zł
Zamówienia  2 500 zł
EDI - (Electronic Data Interchange)  1 500 zł
Analizy BI (QlikView) - licencja na 1 stanowisko
+ gratis humansoft Controlling sprzedaży 
1.212 Euro
Analizy Wielowymiarowe  3 500 zł
System lojalnościowy  1 600 zł
Obsługa walut  1 500 zł
Obsługa akwizycji   900 zł
Opakowania zwrotne  1 200 zł
Produkcja  1 500 zł
Serwis i usługi  1 500 zł
Plany transakcji (faktury seryjne)  1 100 zł
Lokalizacje  1 200 zł
Import wyciągów bankowych  3 500 zł
Księga Handlowa  2 700 zł
Książka Przychodów i Rozchodów  1 500 zł
Zamówienia Internetowe - ZELMART 5 000 zł
Sklep Internetowy - ZELMART 5 000 zł
Moduł wymiany danych z UniRCP 900 zł
e-Deklaracje 700 zł
Środki Trwałe  
 - do 50 środków trwałych 1 400 zł
 - do 200 środków trwałych 1 800 zł
 - powyżej 200 środków trwałych 2 200 zł
Kadry i Płace HR  
- do 50 pracowników 1 900 zł
- do 200 pracowników 2 800 zł
- powyżej 200 pracowników 3 500 zł
CoraxMobile  
- CoraxMobile - aplikacja mobilna 700 zł
- Serwer urządzeń mobilnych 1 000 zł
OrangeSquid Standard - środowisko rozszerzeń  
(generator raportów, wyrażenia filtrujące, widoki, dodatkowe pola w kartotekach, funkcje użytkownika, wtyczki) 1 000 zł
OrangeSquid Professional - środowisko rozszerzeń  
(epilogi do dokumentów, prologi do dokumentów, środowisko modułów branżowych) 1 500 zł
 
 
Ceny nie zawierają podatku VAT (23%)
 
Uwaga ! 
Przy przejściu z programu Hermes Pro lub humansoft HermesStandard na system humansoft HermesSQL możliwe jest otrzymanie atrakcyjnego rabatu.
 
 
 
Cennik dla Biura Rachunkowego
 
Zintegrowany system zarządzania - humansoft HermesSQL  Cena netto
Pakiet Podstawowy (Licencja na serwer)
(Administracja, Sprzedaż, Zarządzanie kontaktami, Zarządzanie promocjami, Zakupy, Magazyny, Kasy, Banki, Rejestry VAT, Rozrachunki, Analizy, Kartoteki)
 2 250 zł
Klucz sprzętowy  250 zł
Licencja kliencka  1 800 zł
Moduł do obsługi biura rachunkowego 500 zł
Obsługa walut  1 500 zł
Import wyciągów bankowych  3 500 zł
Księga Handlowa  2 700 zł
Książka Przychodów i Rozchodów  1 500 zł
e-Deklaracje 700 zł
Środki Trwałe  
 - do 50 środków trwałych 1 400 zł
 - do 200 środków trwałych 1 800 zł
 - powyżej 200 środków trwałych 2 200 zł
Kadry i Płace HR  
- do 50 pracowników 1 900 zł
- do 200 pracowników 2 800 zł
- powyżej 200 pracowników 3 500 zł
 
 
Ceny nie zawierają podatku VAT (23%)
 
Przy zakupie programu humansoft HermesSQL dla Biura Rachunkowego zalecamy zakup licencji MS SQL Serwer w wersji Standard. Nie zalecamy iInstalacji programu na bezpłatnej wersji MS SQL Serwer Express ze względu na jej ograniczenia.