30 lat na rynku
HermesSQL

System ERP do produkcji

HermesSQL to nowoczesny program do zarządzania produkcją. Pozwala właściwie zorganizować produkcję, usprawnić „łańcuch dostaw” a także maksymalnie wykorzystać posiadane środki produkcji i zasoby ludzkie.

Daje możliwość pełnej identyfikacji procesów produkcyjnych wraz z łatwym śledzeniem surowców i wyrobów gotowych na wszystkich etapach produkcji. Jako integralny System ERP obsługuje także: sprzedaż, zapatrzenie, magazyny, finanse, księgowości oraz kadry i płace. Współpracuje również ze sklepem internetowym, platformą B2B i EDI.

Zamów demo

  Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Oświadczam również, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.
  Najważniejsze funkcje

  services-7
  Technologie BOM

  normy zakładowe dla zasobów produkcyjnych dla operacji/czynności, obsługa zamienników, kompetencji pracowników, warianty technologii

  function-1
  Plan Produkcji

  plan tworzony m.in.: na podstawie zamówień i analiz, plan produkcji dla półproduktów, surowców/materiałów oraz pozostałych zasobów

   

  services-4
  Kalkulacje

  obsługa wariantowych kalkulacji tworzonych w oparciu o technologie, możliwość modyfikacji fabrycznych kalkulacji i opracowania własnych

  kalendarz
  Harmonogram z Wykresem Gantta

  harmonogramowanie operacji w zleceniach produkcyjnych pod kątem maszyn/pracowników, wizualizacja harmonogramu w postaci wykresu Gantta

   

  obsluga-zlecenia
  Zlecenia produkcyjne - ZPR

  generowanie ZPR m.in.: z planu produkcji, z zamówień na sprzedaż, podział zleceń produkcyjnych na operacje

   

  function-4
  Logistyka – kolektory danych

  zamówienia do dostawców, rezerwacje, zlecenia wydań z magazynu obsługiwane poprzez skanery/kolektory, obsługa lokalizacji

  function-6
  Kontrola Jakości

  karty i dokumenty kontroli jakości dla dostaw surowców i materiałów oraz wszystkich etapów produkcji, własna definicja parametrów kontroli

  services-3
  Panele Produkcyjne

  rejestracja zdarzeń produkcyjnych i czasu pracy z rozliczaniem ilości wyprodukowanej, dostęp do dokumentacji produkcyjnej, powiązanie z kontrolą jakości, obsługa ekranów dotykowych

  Shape (6)
  Analizy/Identyfikacja

  śledzenie partii, identyfikacja surowca, wykonanie planu, zestawienie godzin, analiza kosztów, wydajności produkcyjnej i wiele innych

  Nie czekaj!
  Umów bezpłatną prezentację systemu!
  Technologia - normatyw zakładowy

  W programie HermesSQL szczegółowo opiszesz każdy rodzaj technologii produkcji. Zdefiniujesz skład materiałowy wyrobu (surowce, półprodukty, zmienniki), rodzaje poszczególnych czynności i operacji oraz przypiszesz zasoby produkcyjne, czyli pracowników, maszyny i narzędzia biorące udział w procesie wytworzenia wyrobu.

  Rozwiń

  Zapiszesz informacje dotyczące sposobu obliczania kosztu wyrobu, czasu realizacji, ilości odpadów powstających w czasie produkcji oraz prac zleconych kooperantom. Dzięki szczegółowemu opisowi technologii ocenisz zdolności produkcyjne firmy pod względem realizacji bieżących zamówień oraz przewidywanych zleceń produkcyjnych. Dowiesz się także na kiedy i z jakim orientacyjnym kosztem możesz wyprodukować określoną partię wyrobu.

  Dokumenty związane z technologią – rysunki techniczne, instrukcje czy karty technologiczne – możesz podpiąć bezpośrednio pod technologię.

  Zwiń
  Planowanie produkcji

  HermesSQL jako profesjonalny program do zarządzania produkcją umożliwia także tworzenie wariantowych planów produkcyjnych na podstawie analizy chodliwości, prognozy sprzedaży, przyjętych zamówień od klientów oraz aktualnych stanów magazynowych.

  Tworząc plan produkcyjny, system sprawdza zapotrzebowanie na surowce oraz analizuje zdolności produkcyjne zasobów produkcyjnych pod kątem dostępnych roboczogodzin. Plan możesz wygenerować w dowolnym ujęciu czasowym.

  Planowanie zakupów materiałowych

  Program pozwala rozsądnie zaplanować potrzeby materiałowe tak, by nie tworzyć zbędnych i kosztownych zapasów na magazynie. Obliczy zapotrzebowanie, uwzględniając przyjęte zamówienia klientów i zaplanowane zlecenia produkcyjne, tworząc spójny „łańcuch dostaw”.

   

  Rozwiń

  Dzięki temu możesz być pewny, że surowce otrzymasz w ilości i terminie pozwalającym uruchomić produkcję zgodnie z przyjętym planem. Istniejące zapotrzebowanie utworzysz także w oparciu o parametry zapisane przy dostawcy, takie jak: partia zakupowa, średni czas dostawy, minimalna ilość zakupowa, okres zamrożenia oraz częstotliwość dostaw. Dostęp do wielu metod tworzenia zapotrzebowania daje możliwość elastycznego zamawiania surowców, dopasowanego do bieżących potrzeb produkcyjnych i przyjętych priorytetów. Dzięki temu utrzymywany jest równocześnie optymalny stan magazynowy.

  Zwiń
  Harmonogram produkcji

  HermesSQL automatyzuje proces planowania zasobów pod produkcję. System na podstawie maksymalnego obciążenia i czasu pracy maszyny, optymalnie rozłoży prace na poszczególne gniazda produkcyjne uwzględniając operacje wykonywane u podwykonawców.

  Pod każdą maszynę podpięty jest kalendarz, który zawiera informacje na temat pracy, przestojów, planowanych przeglądów i modernizacji maszyny.

  Rozwiń

  Program według wybranego algorytmu, generuje kolejność wykonywanych operacji produkcyjnych, tak by realizacja zleceń odbywała się płynnie, bez zbędnych przestojów. Dla poszczególnych zleceń produkcyjnych wygeneruje daty planowanego rozpoczęcia i zakończenia pojedynczych operacji. W przypadku braku możliwości wykonania operacji w terminie wyświetli raport, podając przyczynę konfliktu.

  Wstępne zaharmonogramowanie toku pracy pozwoli uzyskać informacje na temat czasu i kolejności wykonywania operacji zlecenia produkcyjnego. Ponadto przygotuje plan pracy dla poszczególnych stanowisk roboczych lub pracowników według kompetencji. Za pomocą wykresu Gantta możesz kontrolować przebieg wykonania planu produkcyjnego i na bieżąco reagować w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.

  W trakcie trwania cyklu produkcyjnego, na podstawie meldunków, program do zarządzania produkcją, uzupełni faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia zlecenia. Dzięki temu uzyskasz informację o rzeczywistym przebiegu produkcji.

  Jeśli szukasz najlepszego rozwiązania dla harmonogramowania produkcji – HermesSQL jest dobrym wyborem dla Twojej Firmy!

  Zwiń
  Analiza produkcji dzięki oprogramowaniu ERP

  Raporty dostępne w programie pozwalają mieć pełną kontrolę nad przebiegiem produkcji oraz obciążeniem gniazd produkcyjnych.

  Korzystając z analizy produkcji w toku, dowiesz się w jakiej fazie produkcji (tj. w trakcie, której operacji) są poszczególne zlecenia produkcyjne.  Wykonując analizę planu produkcyjnego uzyskasz informację o zaplanowanych operacjach na poszczególne gniazda produkcyjne.

  Rozwiń

  Zarządzanie produkcją w oparciu o program HermesSQL to przede wszystkim dostęp do analiz. Dlatego właśnie program dostarczy Ci różnego typu analizy, które ułatwią utrzymanie kontroli nad produkcją. W systemie możesz również tworzyć własne raporty z produkcji. Jednak najbardziej zaawansowane, interaktywne analizy produkcyjne o różnym poziomie szczegółowości, opracujesz na platformie analitycznej BI – Qlik.

  Zwiń
  Jeszcze więcej możliwości
  Kalkulacja kosztów produkcji

  Program pozwala wykonać wstępną kalkulację planowanego kosztu wytworzenia wyrobu jeszcze przed uruchomieniem zlecenia produkcyjnego.

  Po zrealizowaniu zlecenia, w oparciu o dane zapisane w technologii i sporządzone formuły kosztowe, dostarcza informacji na temat rentowności wykonania wyrobu. Fabryczne kalkulacje wariantowe długookresowe możesz elastycznie dopasować do swoich potrzeb, na przykład modyfikując koszy normatywne.

  Emisja zleceń produkcyjnych

  System HermesSQL umożliwia wygenerowanie zleceń produkcyjnych wraz z podzleceniami na półprodukty i rezerwacją surowców.

  Z poziomu zlecenia produkcyjnego możesz wykonać kilka ważnych operacji, na przykład wydać surowce pod zlecenie, wydrukować przewodniki warsztatowe, sprawdzić stopień realizacji zlecenia produkcyjnego i rozliczyć wykonaną ilość.

  Emisja zleceń kooperacyjnych

  Program pozwala także wygenerować zlecenia produkcyjne dla podwykonawców wraz z kontrolą stanów magazynowych powierzonych do produkcji surowców.

  Monitorowanie oraz rozliczanie poszczególnych zleceń umożliwia analizę brakowości u kooperantów.

  Panele produkcyjne

  Panele produkcyjne służą do rejestracji zdarzeń produkcyjnych bezpośrednio na hali produkcyjnej. Za ich pomocą możesz rejestrować: rozpoczęcie, zatrzymanie, wznowienie lub zakończenie operacji oraz zameldować ilości wykonanych czynności.

  W tle system wygeneruje odpowiednie dokumenty, rejestrując ruchy magazynowe związane z wydaniem surowców i przyjęciem wyrobów gotowych na magazyn. Gromadzone na bieżąco informacje z przebiegu produkcji dadzą możliwość analizy danych z produkcji w toku.

  Rejestracja produkcji

  Meldunki zwrotne z produkcji pozwalają śledzić każdy etap realizacji zlecenia produkcyjnego. Za ich pomocą zaewidencjonujesz rzeczywiste zużycie surowca oraz faktyczny czas pracy maszyny i wykonawców.

  Daje to możliwość analizy efektywność wykorzystania gniazd produkcyjnych i zasobów ludzkich a także weryfikacji poprawności stworzonych technologii i wykrycia ewentualnych odchyleń od norm.

  W systemie meldunki możesz wprowadzać z kilku poziomów, pojedynczo lub grupowo. Proces meldowania uprościsz wykorzystując czytniki kodów kreskowych, dzięki którym składanie meldunków będzie odbywało się szybko i bez pomyłek.

  Monitory wydziałowe

  Monitory wydziałowe pomagają zarządzać pracą na terenie hali produkcyjnej, wyświetlając informacje na temat aktualnie realizowanych operacji na produkcji.

  Umożliwiają także kontrolę czasu pracy pod względem przyjętych normatywów.

  Brygadziście dają możliwość podjęcia szybkiej reakcji w przypadku problemów w trakcie realizacji operacji.

   

  Rozliczenie kosztów produkcji

  System pozwala obliczyć koszty związane z wytworzonymi na zleceniach wyrobami.

  Umożliwia przeprowadzenie analizy jednostkowego kosztu produktu na poszczególne operacje zlecenia produkcyjnego oraz konkretny wyrób.

  Kontrola jakości

  Program daje możliwość planowania działań związanych z kontrolą jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych oraz przechowywania parametrów pokontrolnych.

  Za pomocą numeru partii, pozwala śledzić każdą pojedynczą sztukę. Pełna identyfikacja zapewnia szybkie odnalezienie dostawcy surowca, wykonawcy, miejsca wytworzenia wyrobu oraz jego odbiorców.

  Utrzymanie ruchu

  W systemie możliwy jest monitoring produkcji pod kątem stanu pracy maszyn.

  Dostęp do rejestrowanych na bieżąco informacji na produkcji (awaria, przestój) pozwala szybko podjąć działania zaradcze. Za pomocą programu zaplanujesz symulację przerw technologicznych, takich jak: remonty, przeglądy czy prace konserwacyjne, którą wykonasz w oparciu o analizę harmonogramu produkcji, czyli czytelny wykres Gantta.

  Powiadomienia e-mail i sms

  Za pomocą wiadomości e-mail, sms czy okien pop-up, program poinformuje Cię o najważniejszych zdarzeniach. Możesz skorzystać z fabrycznych powiadomień, np. o zmianie statusu w zamówieniach klientów, dostawców czy w zleceniach produkcyjnych.

  Cykliczne raporty w formie pdf, xls, np. na temat stanów magazynowych poniżej zakładanego minimum, mogą otrzymywać także pracownicy, którzy nie posiadają dostępu do programu.

  Stworzysz również powiadomienia dla swoich klientów wysyłające informacje, np. o etapie realizacji zamówionej pozycji w zleceniu produkcyjnym lub inne dowolne powiadomienie, jakie potrzebujesz.

  Opinie klientów

  Pierwszym efektem zastosowania modułu „Zarządzanie produkcją”, było zwiększenie kontroli nad realizacją zleceń produkcyjnych. Stało się to możliwe dzięki zautomatyzowaniu rejestracji czasu pracy i zbieraniu informacji o przebiegu produkcji, które teraz odbywa się za pomocą paneli produkcyjnych.

   

  Przemysław Kołakowski
  Członek Zarządu REMA S.A.

  (…) bardzo ważne jest umiejętnie zarządzanie produkcją oraz prowadzenie gospodarki magazynowej i temu właśnie zadaniu sprostał system HermesSQL. Firmę Humansoft cechuje sumienność, odpowiedzialność za oferowany produkt oraz odpowiedzialność za terminowość w realizacji zamówień.

  Jacek Kucharski
  Właściciel firmy ALU SYSTEM PLUS

  Wraz ze wzrostem ilości zamówień klientów planowanie produkcji przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych stało się mało efektywne. Dlatego wdrożyliśmy profesjonalny program do zarządzania produkcją, obejmujący również handel, logistykę, finanse i księgowość. Wdrożenie systemu komputerowego umożliwiło zwiększenie wydajności i opłacalności procesów produkcyjnych.

  Grzegorz Jarzyński
  Prezes ELPIGAZ Sp. z o.o.
  Nie czekaj!
  Umów bezpłatną prezentację systemu!