Kalkulator ERP
Kalkulator Systemu ERP

Branża:

Wielkość firmy (ilość pracowników):

Liczba operatorów systemu:

Zakres wdrożenia systemu ERP:

Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

*Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu
„Ile kosztuje system ERP?”

Ewolucja systemów ERP i ich przyszłość

Już w latach 50-tych pojawiły się pierwsze aplikacje wspomagające zarządzanie firmą obejmujące wówczas bardzo wąskie obszary działania przedsiębiorstwa produkcyjnego. Standard MRP (Manufacturing Resource Planning) pojawił się w latach 70 i miał  za zadanie ułatwić proces planowania zapotrzebowania materiałowego.

Na podstawie harmonogramu produkcji, złożonych zamówień lub prognozy sprzedaży firmy produkcyjne tworzyły zapotrzebowanie materiałowe. Usprawnienia dotyczyły przede wszystkim sfery zaopatrzenia, sterowania zapasami i planowania produkcji.

Kolejnym etapem w rozwoju systemów informatycznych było pojawienie się następcy MRP, czyli MRP II.  Ta klasa systemów rozbudowana została o planowanie zdolności produkcyjny oraz elementy związane z procesem sprzedaży. Dołączono także planowanie i sterowanie innymi czynnikami produkcji, jak: zasoby ludzkie, energia, środki trwale, park maszynowy ect, co pozwoliło na dokładniejsze tworzenie  harmonogramu produkcji. Jednocześnie pojawiły się funkcjonalności wspierające podejmowanie decyzji związanych z produkcją.

Pomiędzy autonomicznymi do tej pory aplikacjami służącymi do obsługi różnych zadań, zaczęły pojawiać się relacje i powiązania, pozwalające na przepływ informacji w programie. Wraz z rozwojem baz danych, języków programowania, sieci komputerowych i systemów operacyjnych w latach 90-tych powstała kolejna, nowa generacja oprogramowania dla biznesu – systemy ERP (Enterprise Resorce Planning). Kompleksowe podejście do zarządzania zasobami firmy, jakie zastosowano w tej klasie systemów, pozwoliło zarządzać już nie tylko zasobami materiałowymi przedsiębiorstwa, ale także finansowymi i ludzkimi.

Dziś systemy ERP to rozbudowane, zintegrowane  programy, które pomagają przedsiębiorstwom optymalizować procesy biznesowe we wszystkich kluczowych aspektach ich działalności.

Obecny trend, jaki obserwujemy, związany jest z potrzebą zbierania danych z zewnętrznych źródeł  i przetwarzania ich w programach ERP.  Przedsiębiorcy, zwłaszcza z firm produkcyjnych,  oczekują, że systemy tej klasy będą dostarczać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do efektywnego prowadzenia ich biznesu. Stąd potrzeba integracji już nie tylko z systemami B2B, sklepami internetowymi (B2C), ale również z urządzeniami nowej generacji, umożliwiającymi odczyt danych, takimi jak: automatyczne regały magazynowe czy maszyny produkcyjne, które coraz częściej wykorzystywane są w przedsiębiorstwach.

Ze względu na mocno sygnalizowaną z rynku potrzebę ujednolicenia systemów informatycznych, producenci oprogramowania ERP będą również stopniowo wyposażać swoje systemy w funkcje,  dostępne w innych programach, typu: WMS, MES czy BI.

Rafał Kapusta

Koordynator Projektów IT ze specjalnością ERP Zarządzanie Produkcją. W 1999 roku rozpoczął pracę w Humansoft. Posiada ponad 20 letnie doświadczenia jako kierownik projektów i analityk wdrożeniowy. Zrealizował ponad 50 projektów wdrożeniowych. Prelegent wielu konferencji branżowych, autor komentarzy eksperckich z zakresu tematyki ERP, WMS, APS oraz obszarów związanych z nowoczesnym zarządzaniem produkcją.