Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  E-KONTROLA

  Moduł, który pozwala firmie sprawnie wywiązać się z obowiązku przesłania plików JPK w ramach elektronicznej kontroli prowadzonej przez Urząd Skarbowy.

  Moduł służy do wygenerowania na żądanie organów podatkowych plików JPK z obszarów i okresu wskazanego do kontroli, czyli:

  Księgi rachunkowej

  Podatkowej księgi przychodów i rozchodów

  wyciągów bankowych,

  ewidencji zakupów i sprzedaży VAT

  faktur VAT

  ewidencji stanów magazynowych

   

  Moduł wyposażony jest w rozwiązania sprawdzające poprawność struktur i danych zawartych w plikach JPK. Weryfikuje dane pod kątem kompletności i spójności z polami wymaganymi przez Ministerstwo Finansów. W przypadku wykrycia nieścisłości prezentuje szczegółowy raport z opisem brakujących lub niepełnych informacji, pozwalając skorygować nieprawidłowości.

  Dzięki takim funkcjom jak: sumy kontrolne, filtrowanie danych oraz tworzenie podsumowań dla poszczególnych kolumn, można porównać dane zawarte w plikach JPK z danymi z systemu, na przykład z listą dokumentów czy zapisami w Księdze Handlowej lub KPiR.

  Wypróbuj bezpłatnie!

  X

  Program dla firm do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego i E-kontroli

  Obowiązek sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy bardzo szerokiego grona przedsiębiorców. Mechanizm ten ukierunkowany jest na prowadzenie elektronicznej kontroli osób i podmiotów prowadzących własną działalność gospodarczą. W przeszłości te zadania wykonywane były w sposób tradycyjny, w formie papierowej. Kiedy pojawiła się możliwość wykorzystywania narzędzi informatycznych do tych celów, wiele osób uznało ją za atrakcyjną i wdrożyło do swojego biznesu. Obecnie jednak nieraz zdarza się, że takie zdalne formy raportowania i rozliczania się z organami podatkowymi nie mają charakteru fakultatywnego i są wymagane. Dlatego właśnie dobrze jest przyjrzeć się możliwościom, jakie są dostępne w tym właśnie obszarze. Profesjonalne oprogramowanie dla firm służące do generowania JPK może być bardzo przydatne, a nawet niezbędne podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Bez wątpienia takie specjalistyczne narzędzia stanowią również w wielu przypadkach ogromne wsparcie dla przedsiębiorców.

  Generowanie plików JPK przy pomocy profesjonalnego oprogramowania

  Mechanizm działania Jednolitych Plików Kontrolnych jest dosyć prosty. Zostały opracowane struktury, według których należy sporządzać raporty z takich obszarów prowadzonej działalności gospodarczej jak chociażby wystawiane faktury, czy też stan magazynu. Wypełnione wzory plików przesyła się później do odpowiednich organów, które dzięki otrzymywaniu dokumentów w formie elektronicznej mają możliwość bieżącego kontrolowania obywateli w zakresie wywiązywania się z obowiązków związanych z daninami publicznymi. Niemniej jednak przy sporządzeniu JPK przydatny może okazać się profesjonalny program dla firm, który często umożliwia wygodne przygotowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z obowiązującymi strukturami. Może to być zatem bardzo pomocne narzędzie, którego wprowadzenie w przedsiębiorstwie nieraz stanowi naprawdę atrakcyjne i praktyczne rozwiązanie. Wciąż wiele osób czuje się nieco zagubionych w obszarze nowych technologii, a takie oprogramowanie umożliwia przygotowanie JPK w przejrzysty i komfortowy sposób.

  E-kontrola podatkowa a specjalistyczne narzędzia

  Wprowadzenie do administracji publicznej narzędzi służących elektronicznej kontroli podatników ma na celu sprawne wyłapywanie nieprawidłowości w tym zakresie. W przeszłości procedury wyszukiwania podatników, którzy nie wywiązują się ze swoich zadań i nie spełniają określonych prawnie wymagań, było utrudnione, ponieważ wymagało stacjonarnych wizyt i weryfikacji papierowych dokumentów. E-kontrole podatkowe pozwalają na gromadzenie danych na nośnikach elektronicznych, dzięki czemu Urząd Skarbowy ma do nich szybki dostęp. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą podążać za rozwojem technologicznym, ponieważ coraz częściej jest on obecny w życiu gospodarczym. Dlatego właśnie dobrze jest monitorować sytuację na bieżąco i orientować się w obszarze dostępnych możliwości z dziedziny nowych technologii. Profesjonalne oprogramowanie z naszej oferty może się świetnie sprawdzić w firmie.

  GDZIE KUPIĆ PROGRAM

  Nasze programy dostępne są w sieci regionalnych partnerów handlowych, która liczy blisko 100 autoryzowane firmy informatyczne, zlokalizowane na terenie całego kraju. Dzięki temu zakupisz system również w Twoim regionie!

  Nasi partnerzy handlowi po ukończeniu specjalistycznych szkoleń świadczą także profesjonalną pomoc w wyborze odpowiednich modułów oraz usługi wdrożeniowe i serwisowe.