Kalkulator ERP
Kalkulator Systemu ERP

Branża:

Wielkość firmy (ilość pracowników):

Liczba operatorów systemu:

Zakres wdrożenia systemu ERP:

Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

*Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu
„Ile kosztuje system ERP?”

Dlaczego trzeba monitorować proces produkcyjny? 4 najważniejsze powody

proces produkcyjnyW procesie globalizacji, wzrasta konkurencja na rynkach wielu produktów. Przedsiębiorstwa konkurują ze sobą przede wszystkim cenami – niższa, znaczy łatwiej o konsumenta. To może odbijać się na jakości produktów, w miarę jak firmy coraz bardziej starają się redukować swoje koszty.

Koszty można zredukować na wiele sposobów, lecz każdy wiąże się z ryzykiem – spadkiem jakości produktu czy zwiększonym ryzykiem wypadku w miejscu produkcji. Może to prowadzić do utraty klientów albo pracowników w wyniku spadku standardów w przedsiębiorstwie. Jak sobie z tym poradzić?

Rozwiązaniem jest monitorowanie procesów produkcyjnych. Działanie takie spełnia przede wszystkim funkcję kontrolną i pozwala na obserwację procesów, a także reakcję w przypadku niepożądanych akcji. Niesie również ze sobą szereg wymiernych korzyści dla przedsiębiorstwa.

.

Redukcja kosztów – w tym zatrudnienia

Jest to chyba najważniejszy powód dla przedsiębiorców, bo przekłada się bezpośrednio na liczby – w tym przypadku przychody i koszty. Obserwując procesy produkcyjne, a tym bardziej poddając kontroli każdy z nich osobno, możemy zauważyć zbędne elementy.

Przykładowo, jeśli w danym procesie bierze udział trzech pracowników, a dwóch z nich przez 70% czasu nie ma realnego wpływu na proces, możemy oddelegować ich do innych zadań. Na przykład takich, wymagających większej liczby rąk do pracy. W ten sposób możemy albo zredukować koszt zatrudnienia, albo zoptymalizować proces, zwiększając produkcję i efektywność.

Kontrola procesów produkcyjnych może również przynieść informacje o niezbędnych do produkcji maszynach. Korzyściami mogą być na przykład redukcja zużycia maszynerii albo efektywniejsze jej wykorzystanie.

.

Zwiększenie jakości produktu

Ta zaleta łączy się bezpośrednio z omówioną wcześniej. Im mniej defektów w produkcie, tym wyższa jego jakość. Stosując zaawansowane metody kontroli procesów produkcyjnych, zapewniamy odpowiedni stosunek materiałów, nakładu pracy i jednolitość produktów.

Jakość produktu końcowego jest wynikiem wszystkich procesów produkcyjnych. Firmy konkurując ze sobą cenowo, muszą oferować jak najbardziej jakościowy produkt po jak najniższym koszcie wytworzenia. Kontrola procesów jest kluczowa, by osiągnąć zamierzoną jakość produktu.

.

Poprawa regularności i konsekwencji pracowników

Losowość to ostatnie czego przedsiębiorstwo chce w procesie produkcyjnym. Wszystko powinno być w nim niczym perfekcyjnie skoordynowany mechanizm, bez miejsca na odchyły od normy. Bez dokładnej kontroli procesów w produkcji, nie jest to możliwe.

Od czynników takich jak odpowiednie proporcje materiałów, przez redukcję udziału maszyn, do zaangażowania większej liczby pracowników – to wszystko wpływa na regularność i stabilność produkcji.

Niesie to też korzyści dla samych pracowników. Gdy ich praca jest odpowiednio skoordynowana i zoptymalizowana, mogą skupić się na wykonywanych zadaniach. Zmniejsza to ryzyko dekoncentracji, błędu i frustracji z powodu braku zadań do wykonania.

.

Możliwość automatyzacji procesów

Powód, dla którego warto rozważyć wprowadzenie szczegółowej kontroli procesów. Jest przyszłościowy i spina wszystkie inne zalety kontroli. Automatyzacja jest koniecznością, jeśli firma myśli o rozwoju produkcji.

Dzięki kontroli i jej precyzyjnej ewaluacji procesów produkcyjnych przedsiębiorstwo ma opcję zautomatyzować część z nich. Co to znaczy w praktyce? Mając odpowiednie informacje oraz wyposażenie, mniejsza liczba pracowników będzie mogła produkować wydajniej – w lepszej jakości oraz więcej – przy niższych kosztach jednostkowych.

Bez automatyzacji, kierownicy i brygadziści produkcji muszą kontrolować wszystkie procesy samodzielnie, jednocześnie dobierając odpowiednie proporcje pracowników i materiałów. Moce obliczeniowe komputerów pozwalają na wydajniejsze produkowanie mniejszymi nakładami pieniężnymi i ludzkimi. To tworzy również furtkę do rozwoju firmy w innych kierunkach, otwierając na przykład nową linię produkcyjną dla zupełnie innego produktu.

Rafał Kapusta

Koordynator Projektów IT ze specjalnością ERP Zarządzanie Produkcją. W 1999 roku rozpoczął pracę w Humansoft. Posiada ponad 20 letnie doświadczenia jako kierownik projektów i analityk wdrożeniowy. Zrealizował ponad 50 projektów wdrożeniowych. Prelegent wielu konferencji branżowych, autor komentarzy eksperckich z zakresu tematyki ERP, WMS, APS oraz obszarów związanych z nowoczesnym zarządzaniem produkcją.