Szybki kontakt


		

Nowa era w Business Intelligence

Przedstawiamy narzędzie do analizy danych tak proste, że każdy w firmie może w nim łatwo stworzyć spersonalizowane raporty i dynamiczne dashboardy, a przeglądanie dużych zbiorów danych i odkrywanie powiązań między danymi jeszcze nigdy nie było tak proste. Qlik Sense to rewolucyjne, samoobsługowe narzędzie do wizualizacji i analizy danych stworzone zarówno z myślą o użytkownikach indywidualnych […]

Czytaj więcej

WIDEO: Masz kontrolę nad produkcją? Sprawdź, jak robią to inne firmy – case-study z wdrożenia oprogramowania erp dla produkcji

Program do zarządzania produkcją jest dziś niezbędnym ogniwem w procesie budowania dobrze zorganizowanej i rentownej produkcji. Oto jeden z naszych przykładów. Zarząd pewnej znanej w Polsce firmy produkcyjnej wyznaczył kilka strategicznych celów biznesowych dla swojej spółki. Nadrzędnym celem stało się uzyskanie pełnej kontroli nad produkcją w zakresie kosztów i czasu realizacji zleceń produkcyjnych.  Aby zrealizować […]

Czytaj więcej

WIDEO: QlikView i jego gigantyczne możliwości

Obecnie wymagania wobec systemów Business Intelligence znacząco wzrosły. Drogie i mało przyjazne dla użytkow­ni­ków tra­dy­cyjne platformy analityczne często mają problem w sprostaniu bieżącym potrzebom. Ich miejsce zajmują rozwiązania analityczne w inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii in-memory. Na niej oparty jest QlikView – niezwykle przyjazna i najwydajniejsza na świecie platforma Business Intelligence. Niezwykła moc QlikView kryje się w uni­ka­to­wej […]

Czytaj więcej

Jak efektywnie analizować wyniki sprzedaży?

W dobie wszech­obec­nego internetu i powszech­nej infor­ma­ty­za­cji dostęp do infor­ma­cji jest łatwiejszy niż kie­dy­kol­wiek wcześniej. Coraz większe zasoby danych są prze­cho­wy­wane i prze­twa­rzane w systemach infor­ma­tycz­nych. Nie korzy­sta­nie z wiedzy w nich zawartej jest rów­no­znaczne z wyrzu­ca­niem pieniędzy w błoto. Dziś stra­te­giczne znaczenie dla wielu firm i orga­ni­za­cji ma szybkie dotarcie do klu­czo­wych infor­ma­cji. Odpowiedzią […]

Czytaj więcej

Słownik pojęć produkcyjnych. Które z nich znasz?

Poniżej przedstawiamy listę pojęć produkcyjnych,  z którymi na co dzień spotykają się nasi specjaliści prowadzący rozmowy i wdrożenia w firmach produkcyjnych. Znajomość ich pozwala nam zrozumieć specyfikę działania zakładu produkcyjnego.  To dzięki wiedzy i dużemu doświadczeniu,  jesteśmy  w stanie zaproponować klientom konkretne rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. Zapraszamy do sprawdzenia definicji pojęć produkcyjnych.   Nazwa […]

Czytaj więcej