Szybki kontakt


		

WIDEO: Masz kontrolę nad produkcją? Sprawdź, jak robią to inne firmy – case-study z wdrożenia oprogramowania erp dla produkcji

Program do zarządzania produkcją jest dziś niezbędnym ogniwem w procesie budowania dobrze zorganizowanej i rentownej produkcji. Oto jeden z naszych przykładów. Zarząd pewnej znanej w Polsce firmy produkcyjnej wyznaczył kilka strategicznych celów biznesowych dla swojej spółki. Nadrzędnym celem stało się uzyskanie pełnej kontroli nad produkcją w zakresie kosztów i czasu realizacji zleceń produkcyjnych.  Aby zrealizować […]

Czytaj więcej

WIDEO: QlikView i jego gigantyczne możliwości

Obecnie wymagania wobec systemów Business Intelligence znacząco wzrosły. Drogie i mało przyjazne dla użytkow­ni­ków tra­dy­cyjne platformy analityczne często mają problem w sprostaniu bieżącym potrzebom. Ich miejsce zajmują rozwiązania analityczne w inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii in-memory. Na niej oparty jest QlikView – niezwykle przyjazna i najwydajniejsza na świecie platforma Business Intelligence. Niezwykła moc QlikView kryje się w uni­ka­to­wej […]

Czytaj więcej

Qlik ósmy rok z rzędu liderem Magicznego Kwadratu Gartnera

  Firma analityczna Gartner co roku opracowuje raport Magic Quadrant zawierający niezależną ocenę rozwiązań i producentów systemów Business Intelligence. Celem raportu jest ułatwienie klientom wyboru systemu najlepiej odpowiadającego ich potrzebom oraz przedstawienie najważniejszych zmian na rynku BI.   Qlik ósmy rok z rzędu miejsce w kwadracie liderów rozwiązań Business Intelligence zawdzięcza innowacyjnemu podejściu do procesu […]

Czytaj więcej

Na co warto zwrócić uwagę wybierając system ERP?

System erp z ang. enterprise resource planning – to informatyczny program wspomagający zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa.  Jego wybór nie jest dla firmy zadaniem prostym. Nie ma bowiem jednej uniwersalnej recepty gwarantującej sukces. Jest natomiast kilka kryteriów, które warto wziąć pod uwagę dokonując wyboru systemu ERP i wykonawcy wdrożenia. Przedsiębiorstwa, które staną przed wyborem systemu informatycznego powinny […]

Czytaj więcej

Jak efektywnie analizować wyniki sprzedaży?

W dobie wszech­obec­nego internetu i powszech­nej infor­ma­ty­za­cji dostęp do infor­ma­cji jest łatwiejszy niż kie­dy­kol­wiek wcześniej. Coraz większe zasoby danych są prze­cho­wy­wane i prze­twa­rzane w systemach infor­ma­tycz­nych. Nie korzy­sta­nie z wiedzy w nich zawartej jest rów­no­znaczne z wyrzu­ca­niem pieniędzy w błoto. Dziś stra­te­giczne znaczenie dla wielu firm i orga­ni­za­cji ma szybkie dotarcie do klu­czo­wych infor­ma­cji. Odpowiedzią […]

Czytaj więcej

Słownik pojęć produkcyjnych. Które z nich znasz?

Poniżej przedstawiamy listę pojęć produkcyjnych,  z którymi na co dzień spotykają się nasi specjaliści prowadzący rozmowy i wdrożenia w firmach produkcyjnych. Znajomość ich pozwala nam zrozumieć specyfikę działania zakładu produkcyjnego.  To dzięki wiedzy i dużemu doświadczeniu,  jesteśmy  w stanie zaproponować klientom konkretne rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. Zapraszamy do sprawdzenia definicji pojęć produkcyjnych.   Nazwa […]

Czytaj więcej