Szybki kontakt

Ewolucja systemów ERP i ich przyszłość

Już w latach 50-tych pojawiły się pierwsze aplikacje wspomagające zarządzanie firmą obejmujące wówczas bardzo wąskie obszary działania przedsiębiorstwa produkcyjnego. Standard MRP (Manufacturing Resource Planning) pojawił się w latach 70 i miał  za zadanie ułatwić proces planowania zapotrzebowania materiałowego. Na podstawie harmonogramu produkcji, złożonych zamówień lub prognozy sprzedaży firmy produkcyjne tworzyły zapotrzebowanie materiałowe. Usprawnienia dotyczyły przede […]

Czytaj więcej

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) dla MŚP

Jednolity plik kontrolny (JPK) to jeden z gorących tematów, którym żyją obecnie przedsiębiorcy. Od 1 stycznia 2017 r. małe oraz średnie firmy mają obowiązek składania comiesięcznego pliku JPK_VAT dot. ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Pierwsze sprawozdania będą musiały złożyć do 27 lutego 2017r.  Natomiast mikroprzedsiębiorstwa mają jeszcze czas. Obowiązek ten będzie dotyczył ich dopiero od […]

Czytaj więcej

Qlik najwydajniejsze rozwiązanie Business Intelligence wg. raportu BARC

W tegorocznym niezależnym badaniu użytkowników systemów Business Intelligence – BARC THE BI SURVEY  2017, rozwiązanie Qlik Sense zajęło pierwsze miejsce aż w 8 kategoriach. Rozwiązania Qlik już po raz 9 zostały oceniane w badaniu BARC. Cały czas utrzymując swoją mocną pozycję. Qlik jest najczęściej używanym rozwiązaniem w swojej klasie zarówno w sektorze średnich jak i […]

Czytaj więcej

Program ERP dla firmy, ale jaki?

Większość dostępnych na rynku systemów ERP to programy o zbliżonej funkcjonalności. Możliwość obsługi sprzedaży, magazynu czy księgowości, to dziś standard w każdym systemie tej klasy. Powstaje więc pytanie, w czym szukać różnic w oferowanych programach ERP? Po pierwsze, sprostać wymaganiom firmy Ważną rolę w podniesieniu konkurencyjności i wydajności przedsiębiorstwa odgrywają systemy ERP o otwartej architekturze […]

Czytaj więcej

Nowa era w Business Intelligence

Przedstawiamy narzędzie do analizy danych tak proste, że każdy w firmie może w nim łatwo stworzyć spersonalizowane raporty i dynamiczne dashboardy, a przeglądanie dużych zbiorów danych i odkrywanie powiązań między danymi jeszcze nigdy nie było tak proste. Qlik Sense to rewolucyjne, samoobsługowe narzędzie do wizualizacji i analizy danych stworzone zarówno z myślą o użytkownikach indywidualnych […]

Czytaj więcej

WIDEO: Masz kontrolę nad produkcją? Sprawdź, jak robią to inne firmy – case-study z wdrożenia oprogramowania erp dla produkcji

Program do zarządzania produkcją jest dziś niezbędnym ogniwem w procesie budowania dobrze zorganizowanej i rentownej produkcji. Oto jeden z naszych przykładów. Zarząd pewnej znanej w Polsce firmy produkcyjnej wyznaczył kilka strategicznych celów biznesowych dla swojej spółki. Nadrzędnym celem stało się uzyskanie pełnej kontroli nad produkcją w zakresie kosztów i czasu realizacji zleceń produkcyjnych.  Aby zrealizować […]

Czytaj więcej

WIDEO: QlikView i jego gigantyczne możliwości

Obecnie wymagania wobec systemów Business Intelligence znacząco wzrosły. Drogie i mało przyjazne dla użytkow­ni­ków tra­dy­cyjne platformy analityczne często mają problem w sprostaniu bieżącym potrzebom. Ich miejsce zajmują rozwiązania analityczne w inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii in-memory. Na niej oparty jest QlikView – niezwykle przyjazna i najwydajniejsza na świecie platforma Business Intelligence. Niezwykła moc QlikView kryje się w uni­ka­to­wej […]

Czytaj więcej

Jak efektywnie analizować wyniki sprzedaży?

W dobie wszech­obec­nego internetu i powszech­nej infor­ma­ty­za­cji dostęp do infor­ma­cji jest łatwiejszy niż kie­dy­kol­wiek wcześniej. Coraz większe zasoby danych są prze­cho­wy­wane i prze­twa­rzane w systemach infor­ma­tycz­nych. Nie korzy­sta­nie z wiedzy w nich zawartej jest rów­no­znaczne z wyrzu­ca­niem pieniędzy w błoto. Dziś stra­te­giczne znaczenie dla wielu firm i orga­ni­za­cji ma szybkie dotarcie do klu­czo­wych infor­ma­cji. Odpowiedzią […]

Czytaj więcej

Słownik pojęć produkcyjnych. Które z nich znasz?

Poniżej przedstawiamy listę pojęć produkcyjnych,  z którymi na co dzień spotykają się nasi specjaliści prowadzący rozmowy i wdrożenia w firmach produkcyjnych. Znajomość ich pozwala nam zrozumieć specyfikę działania zakładu produkcyjnego.  To dzięki wiedzy i dużemu doświadczeniu,  jesteśmy  w stanie zaproponować klientom konkretne rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. Zapraszamy do sprawdzenia definicji pojęć produkcyjnych.   Nazwa […]

Czytaj więcej