Szybki kontakt

CASE-STUDIES – Jak w praktyce wykorzystać moduł „Powiadomienia” ?

„Powiadomienia” to kolejny niezwykle przydatny moduł systemu ERP HermesSQL i Corax. Nasi klienci chętnie z niego korzystają, ponieważ  na co dzień pozwala im działać szybciej i efektywnie. Przypomina im o ważnych zdarzeniach, tworzy zdefiniowane wcześniej raporty i wysyła je o wyznaczonej godzinie wprost na ich skrzynkę pocztową, pozwala zautomatyzować proces wysyłania informacji do klientów np. o nowościach w ofercie, promocjach oraz monitów przypominających o zbliżającym się terminie płatności oraz zaległych płatnościach. Moduł daje nieograniczone możliwości tworzenia powiadomień, dlatego znajduje zastosowanie na każdym stanowisku pracy począwszy od sprzedawcy, zaopatrzeniowca, księgowej, kadrowej, kierownika produkcji, aż po dyrektora sprzedaży i zarząd. Stąd właśnie bierze się tak duża popularność tego moduł wśród naszych klientów. Dziś przedstawiamy dwa przykłady wykorzystana modułu w praktyce.

 

 

Case study – Dane do Faktoringu

Potrzeba Klienta: Firma uruchamiając usługę faktoringu stanęła przed koniecznością codziennego przygotowania dla banku raportu zawierającego dane z dokumentów sprzedaży przekazywanych do faktoringu. Raport musiał być sporządzany w określonym formacie, aby następnie można go było zaimportować do aplikacji bankowej.

 

Realizacja: Dzięki modułowi „Powiadomienia” stworzono automatyczne powiadomienie, które każdego dnia generuje plik zawierający wymagane dane do faktoringu, a następnie wysyła go do wyznaczonej osoby w firmie. Pracownik otrzymuje w programie HermesSQL dodatkowe powiadomienie typu pop-up informujące o wygenerowaniu pliku i potrzebie zaimportowania go do aplikacji bankowej.

 

Korzyści: Automatyzacja cyklicznego, powtarzalnego raportu dała w efekcie szybkie i bezobsługowe tworzenie raportu, bez konieczności angażowania pracowników. W przeciągu kilku sekund, w „tle” generowane jest odpowiedni raport, a za pomocą jednego kliknięcia pracownik importuje plik do aplikacji bankowej.

 

Case study – Plan produkcji

 

Potrzeba Klienta: Przedsiębiorstwo produkcyjne współpracujące głównie z marketami, wymagało wprowadzenia usprawnień w obszarze planowania produkcji. Do tej pory kierownik produkcji opierał się na „ręcznie” tworzonych analizach i doświadczeniach we współpracy z marketami. Największy problem stanowiła duża zmienność w zamówieniach, która co dzień wymuszała na kierowniku tworzenie czasochłonnych analiz i wprowadzanie korekt w planie produkcyjnym.

 

Realizacja: Dzięki modułowi „Powiadomienia” zaprojektowano powiadomienie, które codzienne rano generuje gotowy plan produkcyjny uwzględniający nowe zamówienia i termin realizacji każdej pozycji zamówienia. Plan zapisywany jest w pliku .xls i następnie za pomocą e-maila wysyłany jest do kierownika produkcji. W wyniku zapisania planu w pliku .xls kierownik może wykonywać w Excelu dodatkowe analizy.

 

Korzyści: Automatyczne generowanie i wysyłanie planu produkcyjnego nie tylko przyspieszyło proces planowania produkcji, ale przede wszystkim wpłynęło na zwiększenie dokładności planowania. W rezultacie firma poprawiła terminowość realizacji zamówień i jest w stanie obsłużyć większą ilość zamówień od klientów.

 

 

 

Nasi klienci czerpią już korzyści z posiadania modułu „Powiadomienia”, a Ty?

 

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak wykorzystać

Moduł „Powiadomienia” w Twojej firmie!

 

Kontakt do Humansoft

Dorota Żemantowska – Kierownik Działu Sprzedaży

48 360 89 58 wew. 19, kom. 504 932 156

 

Kontakt do Sieci Partnerskiej

Partnerzy Handlowi Humansoft