Szybki kontakt

Kalkulator ERP

Kalkulator Systemu ERP

Branża:

Wielkość firmy (ilość pracowników):

Liczba operatorów systemu:

Zakres wdrożenia systemu ERP:

Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

*Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu
„Ile kosztuje system ERP?”

CASE-STUDIES – Jak w praktyce wykorzystać moduł „Powiadomienia” ?

„Powiadomienia” to kolejny niezwykle przydatny moduł systemu ERP HermesSQL i Corax. Nasi klienci chętnie z niego korzystają, ponieważ  na co dzień pozwala im działać szybciej i efektywnie. Przypomina im o ważnych zdarzeniach, generuje zdefiniowane wcześniej raporty i o wyznaczonej godzinie wysyła je na wskazane adresy e-mail. Do klientów pozwala automatycznie wysyłać informacje handlowe np. związane z nowościami w ofercie i promocjami, a także monity przypominające o zbliżającym się terminie płatności oraz zaległych płatnościach. Z uwagi na to, że daje nieograniczone możliwości tworzenie własnych powiadomień znajduje zastosowanie na każdym stanowisku pracy począwszy od sprzedawcy, zaopatrzeniowca, księgowej, kadrowej, kierownika produkcji, aż po stanowisko dyrektora sprzedaży i zarząd firmy. Stąd właśnie bierze się jego tak duża popularność wśród naszych klientów. Dziś przedstawiamy dwa przykłady wykorzystania modułu w praktyce.

 

 

Case study – Raport z danymi do faktoringu

 

Potrzeba Klienta: Jeden z naszych klientów uruchamiając usługę faktoringu stanął przed koniecznością codziennego przekazywania do banku raportu, który będzie zawierał dane z dokumentów sprzedaży podlegające usłudze faktoringu. Raport musiał być przygotowany w określonym formacie, ponieważ w dalszym etapie należało go zaimportować do aplikacji bankowej.

 

Realizacja: Przy pomocy modułu „Powiadomienia” stworzone zostało automatyczne powiadomienie, które każdego dnia generuje odpowiedni plik z danymi do faktoringu, a następnie wysyła go mailem do wyznaczonej osoby w firmie. Dodatkowo, w momencie wysłania pliku, pracownik otrzymuje w programie HermesSQL powiadomienie pop-up z informacją o wygenerowaniu pliku wraz z przypomnieniem o potrzebie zaimportowania go do aplikacji bankowej.

 

Korzyści: Bezobsługowe tworzenie raportu wykluczyło potrzebę angażowania w ten proces pracownika i jego czasu. Program w przeciągu kilku sekund, w „tle” generuje odpowiedni raport, a zadanie pracownika ogranicza się jedynie do zaimportowania pliku do aplikacji bankowej.

 

 

Case study –  Generowanie planu produkcyjnego

 

 

Potrzeba Klienta: Firma produkcyjna współpracująca głównie z marketami potrzebowała wprowadzić kilka usprawnień w obszarze planowania produkcji. Kierownik produkcji podczas przygotowania planu produkcji opierał się głównie na „ręcznie” tworzonych analizach i własnych doświadczeniach we współpracy z marketami. Największy problem stanowiła dla niego duża zmienność w zamówieniach, która każdego dnia wymuszała na nim tworzenie odpowiednich analiz, a następnie wprowadzanie korekt w planie produkcyjnym.

 

Realizacja: Problem został rozwiązany poprzez zaprojektowanie powiadomienia, które codzienne rano generuje plan produkcyjny zawierający nowe zamówienia i termin realizacji każdej pozycji zamówienia. Plan zapisywany jest w pliku .xls i wysyłany jest mailem do kierownika produkcji. Zapisanie planu w pliku .xls umożliwia kierownik wykonywanie dodatkowych analiz w Excelu.

 

Korzyści: Automatyczne generowanie i wysyłanie planu produkcyjnego przyspieszyło proces planowania produkcji oraz wpłynęło na zwiększenie dokładności planowania. W rezultacie firma poprawiła terminowość realizacji zamówień i jest w stanie obsługiwać większą ilość zamówień od klientów.

 

 

 

 

 

Chcesz dowiedzieć się, jak wykorzystać moduł „Powiadomienia” w Twojej firmie ?

 

Zadzwoń i dowiedz się!

 

Kontakt do Humansoft

Dorota Żemantowska

48 360 89 58 wew. 19, kom. 504 932 156

 

Kontakt do Sieci Partnerskiej

Partnerzy Handlowi Humansoft