Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  Błąd 414 w e-Deklaracji – jak rozwiązać ten problem z wysyłaniem?

  Składanie e-deklaracji to bardzo wygodna forma rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Nie wymaga wychodzenia z domu, tracenia czas na dojazd i oczekiwanie w kolejce. Korzystanie z profilu zaufanego jest komfortowe, ale nie zawsze przebiega bezproblemowo. Najczęstszą przeszkodą w finalizacji procesu okazuje się błąd 414, który oznacza negatywną weryfikację. Na szczęście powody zazwyczaj są błahe i krótka analiza wystarczy, aby znaleźć źródło błędu.

  W elektronicznym systemie zmiany możesz dokonać w każdej chwili, porównując wprowadzone dane z tymi, które posiada Ministerstwo Finansów. Jeżeli występują jakiekolwiek nieścisłości, wniosek nie zostanie zaakceptowany. Na szczęście niewiele jest sytuacji, w których poprawa błędu będzie niemożliwa, a rozliczenie trzeba będzie złożyć osobiście w formie papierowej we właściwym Urzędzie Skarbowym, po wcześniej ich aktualizacji (ZAP-3 lub NIP-7).

  Najczęstsze przyczyny błędów

  Przy wypełnianiu e-deklaracji trzeba pamiętać, że dane, które wprowadzasz do systemu, odnoszą się do roku ubiegłego. Zazwyczaj problem pojawia się, kiedy wartości lub dane osobowe zawierają błąd. Należy wtedy sprawdzić czy:

  Nie podano błędnej kwoty przychodu?

  To podstawowa informacja, na której bazie dokonywana jest autoryzacja obecnego zeznania podatkowego. Osoby, które nie składały wcześniej deklaracji, powinny umieścić kwotę „0” w odpowiednim polu. Dla różnych typów dokumentów są to różne pola. Np. dla PIT-37 jest to numer 62, dla PIT-36 numer 94, a dla PIT-28 pole numer 47. W przypadku korekt wiążącą kwotą jest ta poprawiona. Pamiętaj, że musi być ona dokładna, uwzględniająca wszystkie miejsca po przecinku, a nie zaokrąglona. W przypadku współmałżonków, jak również kilku różnych deklaracji dla firm czy osób fizycznych nie należy sumować kwot przychodów.

  Czy nie pozostawiono pustego pola z kwotą przychodu?

  To pole nie może zostać puste. Jeżeli nie uzyskałeś w ubiegłym roku żadnych przychodów, umieść w nim kwotę „0”. Jeżeli uzyskałeś przychód, ale nie wysyłałeś e-deklaracji ani nie składałeś jej w formie papierowej w Urzędzie, to w polu wpisz faktyczny przychód z dokumentu.

  Czy nie popełniono pomyłki w numerze NIP i/lub PESEL?

  Osoby fizyczne podają numer PESEL, natomiast przedsiębiorcy prowadzący działalność podają numer NIP. Sprawdź, czy wprowadziłeś swoje dane, a nie np. pracodawcy czy współmałżonka.

  Czy nie ma błędów w imieniu lub/i nazwisku?

  System weryfikuje poprawność danych, dlatego każda literówka czy brak polskiego znaku uznawany jest za błąd. W przypadku nazwisk dwuczłonowych poprawny jest zapis z łącznikiem, bez spacji. Osoby posługujące się dwoma imionami również powinny uwzględnić je w deklaracji. Zwróć uwagę na poprawny zapis daty urodzenia, a także, jeśli zmieniłeś nazwisko, upewnij się, że dokonałeś stosownej aktualizacji w Urzędzie.

  Kwoty przychodów w odpowiednich polach

  Budowa każdego PIT-u jest nieco inna, dlatego przy wypełnianiu trzeba zachować czujność i skupienie. Jeżeli błąd, który uniemożliwia przesłanie deklaracji elektronicznej dotyczy przychodu, to weryfikacji poddaj konkretne pola w dokumencie:

  • PIT-37 – pole numer 62,
  • PIT-37 dla współmałżonka – pole numer 93,
  • PIT-36 dla podatnika – pole numer 94,
  • PIT-36 dla współmałżonka – pole numer 149,
  • PIT-28 – pole numer 47,
  • PIT-36L dla działalności pozarolniczej – pole numer 13,
  • PIT-36L dla działów specjalnych działalności pozarolniczej – pole numer 18,
  • PIT-38 – pole numer 23,
  • PIT-39 – pole numer 20,
  • PIT-40A – pole numer 38.

  Jeżeli próba złożenia e-deklaracji kończy się niepowodzeniem z powodu błędu 414, zweryfikuj poprawność danych w powyższych polach. Ich korekta powinna wystarczyć, aby dokument został przyjęty w systemie. Pamiętaj, że kwota przychodu musi być identyczna, jak na zeszłorocznej deklaracji, uwzględniająca wszystkie miejsca po przecinku.

   

  Poszukujesz systemu kadrowo-płacowego z modułem E-deklaracje?

   

   

  E-deklaracja

  Ze względu na to, że e-deklaracje składa się szybko i intuicyjne, coraz więcej osób wybiera tę formę rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Pojawiający się błąd 414 większości z nich nie zniechęca, aby sfinalizować proces. Wizja uniknięcia kolejek w punkcie obsługi oraz konieczności drukowania wersji papierowych dokumentów powstrzymuje przedsiębiorców i osoby prywatne przed osobistą wizytą w placówce. Omawiany problem można łatwo rozwiązać poprzez weryfikację i ewentualną korektę w zakresie następujących danych:

  • numeru PESEL lub NIP,
  • imienia i/lub nazwiska (literówka, pominięcie drugiego imienia, błąd w zapisie nazwiska dwuczłonowego),
  • daty urodzenia (zmieniona kolejność, zły format).

  Korekta powyższych pól jest szybka i możliwa do przeprowadzenia drogą elektroniczną (o ile Ministerstwa Finansów nie ma innych danych – wtedy koniecznie byłoby skorygowanie danych we właściwym Urzędzie poprzez przedłożenie ZAP-3 lub NIP-7).

  Potwierdzeniem prawidłowo złożonej e-deklaracji jest Elektroniczne Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Ma ono pełną moc dowodową i stanowi zabezpieczenie formalne podatnika. Jeśli je otrzymasz, możesz mieć pewność, że dokument dotarł do docelowego urzędu, a Ty spełniłeś swój obowiązek.

   

  Edyta Pacholec – od blisko 14 lat związana z rynkiem systemów ERP. Od 2015 pełni funkcje Dyrektora Działu Wdrożeń w firmie Humansoft, w której łącznie przepracowała ponad 12 lat. Początkowo zajmowała stanowisko specjalisty ds. wdrożeń systemu ERP, głównie prowadząc wdrożenia modułów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz handlowo-magazynowych. Obecnie jako Dyrektor Działu Wdrożeń koordynuje i nadzoruje realizację bieżących projektów wdrożeniowych oraz odpowiada za ofertę usług powdrożeniowych. Pełni również funkcję Product managerem modułów finansowo-księgowych.

  W swoim dorobku posiada także liczne wystąpienia na konferencjach branżowych oraz spotkaniach biznesowych organizowanych dla sieci handlowej Humansoft. Ukończyła szkolenia z zakresu tematyki finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej. Posiada umiejętności Księgowego Bilansisty.