Szybki kontakt

NOWOCZESNE NARZĘDZIA ANALITYCZNE – HERMESSQL I QLIK

HermesSQL wraz z platformą BI – Qlik tworzą pełny zestaw narzędzi analitycznych za pomocą, których zbudujesz wszystkie potrzebne Ci analizy i raporty. Dzięki nim będziesz mieć pełny wgląd w to co dzieje się aktualnie na magazynach, dystrybucji, sprzedaży czy innych obszarach firmy. Na bieżąco ocenisz sytuację firmy z uwzględnieniem konkurencji, dostawców i odbiorców a także realiów rynkowych i finansów firmy. Nasze rozwiązania zapewnią Ci nieograniczone możliwości tworzenia najbardziej spersonalizowanych i dopasowanych do potrzeb analiz biznesowych.

HermesSQL posiada gotowe do użycia raporty, za pomocą których możesz analizować i kontrolować kluczowe procesy w firmie. W codziennej pracy nieocenione będą podręczne analizy dostępne w wielu miejscach w programie. Raporty mogą być modyfikowane i dopasowane do potrzeb analitycznych konkretnych osób w firmie.

Platforma Business Intelligence – Qlik posiada zaś ogromne możliwości w zakresie projektowania zawansowanych, interaktywnych analiz biznesowych i kokpitów menadżerskich, które można tworzyć z dowolnych obszarów firmy, np. sprzedaży, finansów, marketingu, logistyki czy produkcji. Platforma Qlik zapewnia także mobilny dostęp do analiz przy użyciu laptopa, smartphona bądź tabletu.

Zalety programu:

Sprzedaż

W ramach wsparcia procesu controllingu i prognozowania sprzedaży otrzymujesz zestaw fabrycznych analiz za pomocą, których możesz analizować sprzedaż z wielu perspektyw, np. czasu, produktów, przedstawicieli handlowych kanałów dystrybucji, grupy odbiorów, regionu czy wielkości transakcji. Raporty pozwolą badać dynamikę trendów rynkowych oraz planować i prognozować sprzedaż.  Wśród gotowych są: analiza wg zasad Pareto, ranking TOP 20 klientów, towarów i handlowców, analiza głównych wskaźników sprzedaży (obrót netto, brutto, marża, ilość – kwotowo i procentowo), porównanie sprzedaży artykułów i grup towarowych rok do roku z wyznaczeniem linii trendu oraz analiza „co jeśli” za pomocą, której zbudujesz symulacyjne scenariusze sprzedaży wraz z możliwością prześledzenia ich wpływu na wynik firmy.

Marketing

Szczegółowe raporty z obszaru sprzedaży pomogą Ci uzyskać dokładne informacje na temat grup klientów, popytu na określone produkty oraz inne ważne dane niezbędne do zaplanowania i przeprowadzenia kampanii marketingowych oraz akcji promocyjnych. Pozwolą na bieżące monitorowanie kluczowych wskaźników prowadzonych kampanii, takich jak: wysokość sprzedaży, osiągnięta marża czy ilość sprzedanych towarów.

Finanse i księgowość

Zawansowane analizy i raporty przekrojowe danych księgowych i finansowych służą wnikliwej kontroli działalność firmy i zarządzaniu płynnością finansową. Za pomocą dostępnych szablonów, wykonasz każdy rodzaj sprawozdania finansowego, w tym na przykład: „Bilans”, „Rachunek wyników” czy „Rachunek Przepływów Pieniężnych – Cash Flow. W oparciu o zadekretowane, niezaksięgowane dokumenty sporządzisz symulacyjne zestawienia np. zestawienia obrotów i sald czy obroty konta.
Dzięki bieżącej analizie kosztów w stosunku do sprzedaży i założonych budżetów łatwo wykryjesz potencjalne zagrożenia i odstępstwa od przyjętych wartości.

Produkcja

Interaktywne, rozbudowane analizy produkcyjne pozwalają mieć pełną kontrolę nad produkcją i realizowanymi zleceniami produkcyjnymi. Za pomocą analiz zaplanujesz potrzeby materiałowe oraz zdolności produkcyjne firmy. Wykorzystując raport wydajnościowy pracowników i maszyn, możesz na bieżąco oceniać efektywność ich pracy. Natomiast, używając analizy rzeczywistego kosztu wytworzenia porównasz poniesione koszty z planowanymi. Finalnie, możesz mieć dokładnie takie analizy produkcyjne, jakie są Ci potrzebne do sprawnego zarządzania produkcją.

Korzyści z wdrożenia Qlik:

  • Wsparcie w zarządzaniu efektywnością przedsiębiorstwa
  • Ułatwienie procesu planowania i budżetowania
  • Identyfikowanie potencjalnych szans, trendów i zagrożeń
  • Monitorowanie procesów biznesowych w czasie rzeczywistym
  • Możliwość samodzielnego tworzenia nowych, dedykowanych analiz biznesowych
  • Wykonanie analiz „od ogółu do szczegółu”
  • Zadawanie dowolnych pytań i odkrywanie znaczących informacji biznesowych
  • Szerokie możliwości wizualizacji i prezentacji danych (tabelaryczne i graficzne)
  • Możliwość wykonywania analiz na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfon czy tablet

Dowiedz się więcej o platformie QLIK – Czytaj więcej

Chcesz umówić się na prezentację systemu lub zamówić wersję demo?

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy!