Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  AKTUALNOŚCI
  BUSINESS INTELLIGENCE QLIK

  W celu dostosowania się do zmieniających się preferencji klientów i praktyki branżowej dostawców chmur korporacyjnych, Qlik odchodzi od modelu „freemium” zarówno dla wersji Qlik Sense w chmurze, jak i na komputery stacjonarne, na rzecz ograniczonej czasowo wersji testowej. Oznacza to, że zarówno Qlik Sense Cloud Basic, jak i Qlik Sense Desktop przestaną być darmowe. Przy czym […] Czytaj więcej
  Qlik Alerting zapewnia zaawansowane alerty oparte na danych bezpośrednio z Qlik Sense®, co pozwala na szybką reakcję na zmieniające się wskaźniki.   Qlik Alerting to znacznie więcej niż proste powiadomienia oparte na wskaźniku KPI (kluczowy wskaźnik wydajności). Alerty dzięki zaawansowanym obliczeniom statystycznym i trendom a także porównaniom i złożonej logice zagnieżdżonych alertów oraz możliwości drążenia […] Czytaj więcej

  Zrozumiałe spojrzenie na dane, automatyzacja, integracja, wydajność, elastyczność. Platforma Business Intelligence Qlik.   Termin: 23 czerwca 2020 r. Godzina: 09.00-12.30 Miejsce: on-line Koszt: wydarzenie bezpłatne Zgłoś swoje uczestnictwo Serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą tematyce usprawnienia procesów analizy danych i raportowania dzięki nowoczesnym narzędziom Business Intelligence. Eksperci z firmy Humansoft oraz zaproszeni goście z Grupy Żywiec […] Czytaj więcej

  Rozszerzona inteligencja   Procesowanie Języka Naturalnego (NLP) Procesowanie języka naturalnego (NLP) w funkcjonalności Wniosków jest domyślnie aktywowane automatycznie dla wszystkich instalacji i aktualizacji.   Wizualizacje i pulpity Ta wersja przynosi ze sobą wiele nowych możliwości dla wizualizacji i opcji stylów, umożliwiając tworzenie bardziej zaawansowanych i dedykowanych analiz. Dodany został wykres organizacyjny w pakiecie wizualizacyjnym, a […] Czytaj więcej

  W wielu firmach podstawowym narzędziem do analizy danych jest Microsoft Excel. Jest to jednak rozwiązanie bardzo pracochłonne w zakresie przygotowywania raportów i wymaga zaangażowania do pracy wielu osób w organizacji . Wyeksportowanie danych z systemów źródłowych, zebranie ich w jedną tabelę i dokonanie przekształceń tych danych zajmuje zwykle użytkownikom biznesowym bardzo dużo czasu. Jeszcze trudniej jest uzyskać […] Czytaj więcej

  Zarządzanie danymi staje się dla działów IT coraz większym wyzwaniem. Biznes oczekuje takich funkcjonalności jak nauczanie maszynowe czy Internet Rzeczy (Internet of Things), a nowe inicjatywy analityczne wymagają nowoczesnej platformy danych. Ponadto, dla efektywności działania, taka platforma – niezależnie czy dotyczy to chmury, jeziora danych, czy też strumieniowania – wymaga uniwersalnej, elastycznej i zautomatyzowanej integracji […] Czytaj więcej

  Dane przechowywane są w wielu silosach i formatach w całym przedsiębiorstwie. Qlik Data Catalyst® upraszcza i przyśpiesza katalogowanie, zarządzanie, przygotowanie i dostawę danych gotowych do analizy do Qlik Sense®, aby zwiększyć elastyczność analizy.   W miarę jak Qlik Sense® wykorzystując swój silnik kognitywny oraz silnik asocjacyjny udostępnia generowanie szybszych i dokładniejszych wniosków automatycznych, główną przeszkodą […] Czytaj więcej

  Qlik Replicate™ jako narzędzie integracji danych w czasie rzeczywistym   Sposób podejmowania decyzji w firmach ulega zmianom. Raportowanie historycznych transakcji i statyczna analiza danych wsadowych ustępują miejsca analizie predykcyjnej i strumieniowej, nauczaniu maszynowemu (Machine Learning) i sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence). Każda firma musi uwzględnić te nowe paradygmaty, aby podejmować w czasie rzeczywistym decyzje bazujące na […] Czytaj więcej

  Qlik Data Integration Platform jako narzędzie lepszej analizy danych.   Udostępnienie metodologii DataOps dla danych gotowych do analizy. Data Integration Platform firmy Qlik (wcześniej Attunity Solutions) umożliwia w czasie rzeczywistym automatyzację strumieniowania, katalogowania i publikowania danych. Dzięki temu znalezienie i selekcja danych, a następnie ich wykorzystanie jest proste i szybkie. W dzisiejszym hiper-konkurencyjnym klimacie biznesowym, […] Czytaj więcej

  Dostęp na żądanie do gotowych do analizy danych oznacza przyśpieszenie procesów pozyskiwania informacji i zdobywania odpowiedzi na pojawiające się ciągle pytania. Qlik Data Catalyst® (QDC) jest nowoczesnym narzędziem do zarządzania danymi przedsiębiorstwa, które upraszcza i przyśpiesza katalogowanie, zarządzanie, przygotowanie i dostarczanie zaufanych, gotowych danych dla użytkowników biznesowych w całej organizacji. 25x krótszy czas realizacji zleceń […] Czytaj więcej

  Zapisz się na webinarium o Big Data Wyciąganie Sensu z danych Big Data Prawie każdy biznes spotyka się z niewyobrażalnie dużą ilością danych. Ich zbieranie nie jest jednak tym samym, czym wyciąganie z nich informacji. Aby z danych wyciągać wnioski, które prowadzą do realnych korzyści i zwiększają zwrot z inwestycji, należy najpierw zebrać je razem […] Czytaj więcej

  Zapisz się na webinarium o Big Data Qlik Big Data Index™ (QABDI) wspiera przeszukiwanie i analizę masowych wolumenów danych. Udostępnia technologię Qlik® Associative Difference® celem nieograniczonej eksploracji danych w największym dostępnym repozytorium organizacji, jednocześnie zapewniając pełny dostęp do wszystkich szczegółów danych. To wszystko bez transferowania i przetwarzania danych poprzedzającego ich analizę. Organizacje po prostu używają […] Czytaj więcej

  Wspomagana inteligencja W tej wersji Qlik Sense® zostały wprowadzone ulepszenia w zakresie generowania wizualnych wniosków z wykorzystaniem silnika kognitywnego Qlik®. Dodane zostało wsparcie dla wykresów radarowych, co przekłada się na automatyczne generowanie przez silnik kognitywny tego typu wizualizacji, jeżeli odpowiednie kryteria są spełnione. Ponadto ulepszono wykrywanie wzorców w obszarze procesowania języka naturalnego (NLP) oraz wprowadzono […] Czytaj więcej

  Obecnie niemal wszystkie dostępne na rynku narzędzia analityczne mają tę samą podstawową architekturę. Są one oparte na relacyjnych bazach danych i wykorzystują język SQL oraz podejście oparte na zapytaniach. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie. Chociaż SQL jest wymagany do pobierania danych z wielu źródeł, to nigdy nie był projektowany do obsługi interaktywnych analiz i […] Czytaj więcej

   

  Gartner to firma analityczna przygotowująca corocznie raport Magic Quadrant zawierający niezależną ocenę rozwiązań i producentów systemów Business Intelligence. Celem raportu jest ułatwienie klientom podjęcia decyzji co do wyboru systemu najlepiej odpowiadającego ich potrzebom oraz przedstawienie najistotniejszych zmian na rynku BI.   Raport Gartner Magic Quadrant obejmuje: Jednolity zestaw kryteriów oceny – dzięki czemu można łatwo […] Czytaj więcej

  W tegorocznym niezależnym badaniu użytkowników systemów Business Intelligence – BARC THE BI SURVEY 2019, użytkownicy ponownie wskazali Qlik Sense jako numer 1 w kategorii zadowolenie z wydajności i zadowolenie klienta  z rozwiązania Business Intelligence. Platforma analityczna Qlik Sense znalazła się również w czołówce aż 48 kategorii badania.   Rozwiązania Qlik już po […] Czytaj więcej

  Praca z analityką zawsze oznaczała interakcję wizualną. Ale co by było, gdybyś mógł bezpośrednio porozmawiać ze swoimi analitykami? Dzięki Qlik Insight Bot możesz to zrobić – bezpośrednio w Qlik Sense® – za pomocą narzędzi do komunikacji i współpracy, z których korzystasz na co dzień. Łatwe w użyciu narzędzia analityczne sprawiają, że więcej osób może podejmować […] Czytaj więcej

  Qlik kreuje nowy rodzaj sztucznej inteligencji – jej głównym zadaniem jest wzmacnianie siły ludzkiej intuicji dzięki skali i szybkości inteligencji maszynowej. Dlatego nazywamy „AI” rozszerzoną inteligencją. Współpracując z ludźmi, sztuczna inteligencja może podnieść poziom znajomości danych całego zespołu generując inteligentniejsze i śmielsze odkrycia każdego dnia. Qlik Insight Bot – Analityka konwersacyjna oparta na sztucznej inteligencji […] Czytaj więcej

  Jedna z czołowych firm konsultingowych – Dresner Advisory Services, opublikowała raport Location Intelligence Market Study oceniający rozwiązania wspierające przeprowadzanie analiz na mapach. Location Intelligence jest formą rozwiązań Business Intelligence, gdzie dominującym wymiarem analizy jest informacja o lokalizacji i dane geograficzne. W tegorocznym raporcie oceniono 15 dostawców Business Intelligence w zakresie rozwiązań Location Intelligence. Pod uwagę […] Czytaj więcej

  W tegorocznym niezależnym badaniu użytkowników systemów Business Intelligence – BARC THE BI SURVEY  2017, rozwiązanie Qlik Sense zajęło pierwsze miejsce aż w 8 kategoriach. Rozwiązania Qlik już po raz 9 zostały oceniane w badaniu BARC. Cały czas utrzymując swoją mocną pozycję. Qlik jest najczęściej używanym rozwiązaniem w swojej klasie zarówno w sektorze średnich jak i […] Czytaj więcej

   

  Przedstawiamy narzędzie do analizy danych tak proste, że każdy w firmie może w nim łatwo stworzyć spersonalizowane raporty i dynamiczne dashboardy, a przeglądanie dużych zbiorów danych i odkrywanie powiązań między danymi jeszcze nigdy nie było tak proste. Qlik Sense to rewolucyjne, samoobsługowe narzędzie do wizualizacji i analizy danych stworzone zarówno z myślą o użytkownikach […] Czytaj więcej

   

  Obecnie wymagania wobec systemów Business Intelligence znacząco wzrosły. Drogie i mało przyjazne dla użytkow­ni­ków tra­dy­cyjne platformy analityczne często mają problem w sprostaniu bieżącym potrzebom. Ich miejsce zajmują rozwiązania analityczne w inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii in-memory. Na niej oparty jest QlikView – niezwykle przyjazna i najwydajniejsza na świecie platforma Business Intelligence. Niezwykła moc QlikView kryje się w uni­ka­to­wej […] Czytaj więcej

   

   

  W dobie wszech­obec­nego internetu i powszech­nej infor­ma­ty­za­cji dostęp do infor­ma­cji jest łatwiejszy niż kie­dy­kol­wiek wcześniej. Coraz większe zasoby danych są prze­cho­wy­wane i prze­twa­rzane w systemach infor­ma­tycz­nych. Nie korzy­sta­nie z wiedzy w nich zawartej jest rów­no­znaczne z wyrzu­ca­niem pieniędzy w błoto. Dziś stra­te­giczne znaczenie dla wielu firm i orga­ni­za­cji ma szybkie dotarcie do klu­czo­wych infor­ma­cji. Odpowiedzią […] Czytaj więcej

   

   

  Firma analityczna Gartner co roku opracowuje raport Magic Quadrant zawierający niezależną ocenę rozwiązań i producentów systemów Business Intelligence. Celem raportu jest ułatwienie klientom wyboru systemu najlepiej odpowiadającego ich potrzebom oraz przedstawienie najważniejszych zmian na rynku BI.   9 rok z rzędu miejsce w kwadracie liderów rozwiązań Business Intelligence, Qlik zawdzięcza innowacyjnemu podejściu do procesu analizy […] Czytaj więcej

  W tegorocznym niezależnym badaniu użytkowników systemów Business Intelligence – BARC THE BI SURVEY 2018, rozwiązanie Qlik Sense zajęło pierwsze miejsce aż w 6 kategoriach a w kolejnych 30 jest w ścisłej czołówce.   Rozwiązania Qlik już po raz 10 zostały oceniane w badaniu BARC. Cały czas utrzymując swoją mocną pozycję. Qlik jest najczęściej używanym rozwiązaniem […] Czytaj więcej

  Masz pytania, chcesz dowiedzieć się więcej – zapytaj naszego konsultanta Qlik jak sprostać wyzwaniom biznesowym wykorzystując do tego celu platformę Business Intelligence Qlik.

  Sprawdź najbliższy termin bezpłatnego czatu z doświadczonym konsultantem Qlik… Czytaj więcej

   

  Humansoft Sp. z o.o.

  Certyfikowany Partner Qlik Solution Provider – jeden z pierwszych partnerów Qlik w Polsce – 11 lat doświadczeń.

  Jedyny w Polsce Akredytowany Partner Qlik w zakresie:

   

   

  Doświadczony i wykwalifikowany zespół wdrożeniowy Qlik Sense i QlikView.

  JESTEŚ ZAINTERESOWANY WDROŻENIEM?

  WYBIERZ HUMANSOFT

  1. Certyfikowany Partner Qlik Solution Provider – jeden z pierwszych partnerów Qlik w Polsce.
  2. Akredytowany Partner Qlik w zakresie Qlik Data Catalyst oraz Qlik Associative Big Data Index.
  3. Jeden z najbardziej doświadczonych i wykwalifikowanych zespołów wdrożeniowych Qlik Sense i QlikView w Polsce.
  4. Realizacja projektów Business Intelligence dla największych, strategicznych firm.
  5. Wykonanie blisko 90 wdrożeń Platformy Business Intelligence Qlik dla klientów z różnych branż.
  6. W naszych aplikacjach analitycznych Qlik codziennie pracuje ponad 2000 użytkowników.
  7. Wdrożenia poparte wnikliwą analizą indy­wi­du­al­nych wymagań i potrzeb każdego klienta.
  8. Blisko 30 lat doświadczenia w tworzeniu oraz wdrażaniu własnego oprogramowania ERP B2B, B2C, EDI I BI.
  9. Gwarancja najwyższej jakości dostarczanych rozwiązań i usług.